HAPPYMOOR häkkää Ison Omenan palvelutorin

HAPPYMOOR valittiin Ison Omenan palvelutorilla järjestettävään Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tuoda innovatiivisia palveluja ja tuotteita Ison Omenan palvelutorin kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelmalla edistetään monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdytetään hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Kokeiluilla autetaan palvelun kehittäjiä saamaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä keräämään käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Palvelutorin 10 eri palveluyksikön välistä yhteistyötä halutaan tehdä enemmän ja yhdessä tekemiseen kaivataan uudenlaisia toimintatapoja mm. viestintään, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, aikatauluttamiseen, yhteisen kulttuurin ja ymmärryksen rakentamiseen. HAPPYMOORin kokeilussa kehitetään ja testataan jakamiseen perustuvaa, käyttäjälähtöistä, 4-vaiheista HAPPYMOOR HACK -palveluformaattia, jolla moniammatillinen yrittäjistä koostuva tiimi eli Happymoor Crew auttaa kehittämään kuluttajille palveluita tuottavan monitoimijayhteisön, palvelutorin palveluyksiköiden toimintaa valitun kehittämiskohteen ratkaisemiseksi nopean kehittämisen mallilla.

”Ohjelman Kick Offissa tunnelma oli hyvin innostunut ja löysimme heti yhteistyömahdollisuuksia muiden kokeilevien yritysten ja palvelutorin henkilöstön kanssa. HAPPYMOORin koko toiminta perustuu jakamiseen ja kokeilemalla yhteiskehittämiseen eli tämä on meille äärimmäisen kiinnostava mahdollisuus päästä testaamaan ja jatkokehittämään HAPPYMOOR HACK -palveluformaattiamme 5000 asiakasta päivittäin houkuttelevassa palvelutorin monitoimijayhteisössä.”, sanoo HAPPYMOORin kapteeni ja perustaja Jannika Joutsenniemi.

Tarjouksia ohjelmaan yhteensä 16, joista mukaan valittiin neljä yritystä. Muita kokeiluun osallistuvia yrityksiä ovat HAPPYMOORin lisäksi Innofactor, Soldeman  ja Tamora.

Lisätiedot
Jannika Joutsenniemi
jannika@happymoor.com
+358 40 7003202

HAPPYMOOR Miehistö on B2B-palveluiden yrittäjistä koostuva osaajayhteisö, joka yhteiskehittää ja tuotteistaa käyttäjälähtöisiä palveluformaatteja, toimeksiantoja ja omia tuotantoja sekä markkinoi, myy ja tuottaa niitä uudella tavalla yhdessä. Intohimonamme on liikuttaa ihmisiä niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Haluamme yhdistää kuluttajille arvoa tuottavat yritykset ja yhteisöt jakamaan. Autamme asiakkaitamme luomaan personoidumpia kokemuksia, parempia asiakaspolkuja ja onnellisempia asiakkaita yhdessä, mitä kautta syntyy parempaa, resurssitehokkaampaa liiketoimintaa.

Ison Omenan palvelutori on uusi julkisten palvelujen palvelukonsepti, jonka tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkiasiointia. Palvelutorilta löydät kirjaston, nuorisopalvelut, neuvolan, terveysaseman, mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kelan, Yhteispalvelupisteen, HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoiminnot ja kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikka Kohtaamon. Palvelutorilla vierailee 5000 asiakasta päivittäin.