HAPPYMOOR Messissä verkostojohtamisen osaaja Katri Nykänen

Kuka olet?
Olen Berliinissä asuva yrittäjä, jota ajaa vahva usko siihen, että hyvinvoivat työyhteisöt ovat myös tuottavia. Olen tehnytkatri nykänen happymoor.fi väitöskirjan liittyen sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja yhteistyöhön ja verkostoihin alalla. Olen luova ja analyyttinen. Luovuus näkyy harrastuksissani, joihin kuuluvat maalaaminen, lyhytelokuvien tekeminen sekä kirjoittaminen.

Millainen kokemus sinulla on?
Tärkein työkokemukseni tulee akateemisesta maailmasta, jossa olen toimintatutkijana ollut mukana kehittämässä työyhteisöjä ja heidän verkostoitumis- ja verkostojohtamisen osaamistaan samalla kun olen kehittänyt julkisen sektorin johtamista koskevia teorioita. Olen luennoinut useissa eri yliopistoissa Saksassa ja Suomessa liittyen verkostoihin, hyvinvointipalveluihin, innovaatioihin, brändeihin sekä toimintatutkimukseen tutkimusfilosofiana. Olen myös ollut mukana kehittämissä ja johtamassa ammattikorkeakoulussa tarjottua jatkokoulutusohjelmaa.

Mitkä ovat sinun erityisosaamisalueita?
Erityisosaamiseeni kuuluvat verkostot, verkostojohtaminen ja julkinen johtaminen. Näissä minua kiinnostavat työyhteisöjen dynamiikka ja hyvinvointi. Tämän saavuttamiseksi olen kehittänyt analysointityökalun, jota voidaan hyödyntää HAPPYMOORin palveluissa monipuolisesti ja yhdistää muihin palveluihin, joissa kehitetään yhteistyötä ja verkostoja. Ammatillisena intohimonani on auttaa organisaatioita kehittymään työyhteisöiksi, joissa rakenne, kulttuuri ja johtaminen tukevat kaikkien hyvinvointia ja estävät kiusaamista ja seksuaalista häirintää.

Mitkä piirteet kuvaavat sinua?
Olen hyvin analyyttinen ja ratkaisukeskeinen. Löytääkseni parhaan mahdollisen ratkaisun haasteisiin ja ongelmiin, käytän energiaa myös mahdollisten kriisien identifiointiin ja ennaltaehkäisyyn. Keskityn täysillä siihen tehtävään, jota olen tekemässä. Minua on helppo lähestyä, mutta samalla minulla on tarvittava läsnäolo, joka saa ihmiset kuuntelemaan minua.

Mitkä ovat sinun suurimpia saavutuksia työelämässä?
Suurimmat saavutukseni työelämässä liittyvät sekä työhöni opettajana, että kokemukseeni toimintatutkijana. Opettajana tiedän vaikuttaneeni muutamien nuorten elämään ratkaisevalla tavalla ja onnistunut tarjoamaan heille tukea heidän etsiessään paikkansa maailmassa tai yrittäessään löytää heille oikean tavan oppia ja kehittyä.

Mitä olet tuonut HAPPYMOOR Satamaamme?
Olen tuonut Satamaan vahvan sosiaali- ja terveyspalveluiden osaamiseni sekä haluni parantaa työyhteisöjen hyvinvointia ja tuottavuutta. Teoreettista osaamistani hyödynnämme kehittäessämme Sataman kauppiaslaivoja ja näiden työyhteisöjä.

Mikä on mottosi?
Mikään ei ole mahdotonta, luovuudella voi ratkaista mitä vain.

HAPPYMOOR Messissä on juttusarja ihmistä Happymoor miehistön takana.