HAPPYMOOR Satama -palvelualustan käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT


HAPPYMOOR Satama -palvelualustan käyttöehdot. Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (End-User License Agreement, EULA) (jäljempänä sopimus) on sinun, loppukäyttäjän ja HAPPYMOOR/Mobedig Oy:n välinen lainmukainen sopimus. Tämä sopimus oikeuttaa sinut käyttämään yhtä HAPPYMOOR HARBOUR -palvelualustaa (myöhemminen HAPPYMOOR, Satama, palvelualusta ja/tai palvelu), johon sisältyy verkkopalvelu ja johon voi sisältyä oheismediaa, verkkosivustoja (harbour.happymoor.com, happymoor.com, www.HAPPYMOOR.com), painotuotteita ja sähköistä tai verkkoasiakirja-aineistoa.
Käyttämällä Satamaa, sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen käyttöehtoja. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älä asenna äläkä käytä HAPPYMOOR-sovellusta tai muita yllä mainittuja mediaa.

Älä käytä Satamaa, ennen kuin olet lukenut seuraavan sopimuksen ja käyttöehdot huolellisesti.

SOVELLUKSEN LISENSSISOPIMUS

1.0 PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti HAPPYMOOR myöntää sinulle rajoitetun ja yksinoikeudettoman oikeuden asentaa, ladata ja käyttää palvelualustaa.

2.0 RAJOITUKSET

Et saa purkaa, purkaa tai takaisinmallintaa Sataman lähdekoodia etkä millään muilla tavoin pyrkiä selvittämään sellaisia tietoja, jotka eivät näy käyttäjälle Sataman normaalin käytön yhteydessä. Hyväksyt, ettet saa muunnella, vuokrata, lainata, myydä tai levittää tätä ohjelmistoa taikka kehittää siitä johdannaistuotteita. Et saa julkistaa tai levittää mitään tässä ohjelmistossa käytettyjä rekisteröintikoodin algoritmeja, tietoja tai rekisteröintikoodeja ilman HAPPYMOORin lupaa.

Et saa käyttää etkä sallia muiden käyttää palvelualustaa lainvastaiseen toimintaan. Et saa käyttää Satamaa millään kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavalla tavalla, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, sen asettaminen julkisesti näytteille, julkinen esitys, kopiointi, jakelu tai sellainen viestinnän tai aineiston muokkaus, joka rikkoo tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä, PR-oikeuksia, yksityisyyden suojaa, muita omistusoikeuksia tai oikeuksia, jotka suojaavat kolmansia osapuolia kunnianloukkaukselta.

4.0 REKISTERÖINTI JA HYVÄKSYNTÄ

Käyttämällä HAPPYMOORS Satamaa ja/tai lataamalla sen sisältöjä (tai valtuuttamalla toisen henkilön tekemään niin) ilmoitat, että olet vähintään 18-vuotias (alle 18-vuotiaan henkilön huoltajan on hyväksyttävä tämä sopimus käyttäjän puolesta), kykenet tekemään sitovan lainmukaisen sopimuksen, olet lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja hyväksyt sen ehdot. Jos et hyväksy sopimuksen ehtoja, älä asenna, kopioi, avaa, lataa äläkä käytä Satamaa a tai siihen liittyviä muita medioita.

5.0 TEKIJÄNOIKEUDET

Tätä ohjelmistoa ja siihen liittyviä verkkosivustoja suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset.

6.0 KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA MATERIAALIT

Palvelualusta saattaa mahdollistaa HAPPYMOORin ja kolmansien osapuolten palveluiden ja verkkosivustojen (yhteisesti ja erikseen jäljempänä palvelut) käytön. Palveluiden käyttö voi edellyttää internet-yhteyttä ja palvelua koskevien lisäehtojen hyväksymistä.

Ymmärrät, että näitä palveluita käyttäessäsi saatat kohdata sisältöä, jota voidaan pitää loukkaavana, säädyttömänä tai vastenmielisenä ja joka saattaa sisältää rivoksi katsottavaa kieltä, ja että mikä tahansa haku tai minkä tahansa URL-osoitteen syöttäminen voi automaattisesti ja tahattomasti muodostaa linkkejä tai viittauksia vastenmieliseen aineistoon. Siitä huolimatta sitoudut käyttämään palveluita täysin omalla vastuullasi, eikä HAPPYMOOR ole millään tavalla vastuussa sinulle sisällöstä, jota voi pitää loukkaavana, säädyttömänä tai vastenmielisenä.

Tietyt palvelut voivat näyttää, sisältää tai tuoda saataville kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa sisältöä, dataa, tietoja, sovelluksia tai aineistoja (jäljempänä kolmansien osapuolten aineistot) tai sisältää linkkejä tiettyihin kolmansien osapuolten verkkosivuihin. Palveluita käyttämällä hyväksyt, että HAPPYMOOR ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten aineistojen tai verkkosivustojen sisällön, tarkkuuden, täydellisyyden, ajantasaisuuden, kelvollisuuden, tekijänoikeussäännösten ja -sopimusten noudattamisen, lainmukaisuuden, säädyllisyyden, laadun tai minkä tahansa muun ominaisuuden tutkimisesta ja arvioimisesta. HAPPYMOOR ei takaa tai tue mitään kolmansien osapuolten aineistoja tai verkkosivustoja tai muita aineistoja, tuotteita tai kolmansien osapuolten palveluita eikä ole niistä missään vastuussa sinulle tai kellekään toiselle henkilölle. Kolmansien osapuolten aineistot ja muihin verkkosivustoihin johtavat linkit on tarkoitettu ainoastaan käytön helpottamiseksi.

Kolmansien osapuolten palvelut ja aineistot, joita voidaan käyttää, katsella, ostaa tai linkittää palvelualustan avulla, eivät myöskään ole käytettävissä kaikilla kielillä eivätkä kaikissa maissa. HAPPYMOOR ei esitä, että kyseiset palvelut ja aineistot olisivat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä missä tahansa. Käytät tällaisia palveluita tai aineistoja omasta aloitteestasi ja vastaat kaikkien sovellettavien lakien, mukaan luettuna paikalliset lait, mutta niihin rajoittumatta, noudattamisesta. HAPPYMOOR ja sen liikekumppanit pidättävät oikeuden muuttaa, keskeyttää tai poistaa minkä tahansa palveluiden käyttöoikeudet tai estää sovelluksen käytön milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. HAPPYMOOR ei ole missään olosuhteissa vastuussa minkään kyseisen palvelun käyttöoikeuksien poistamisesta tai niiden käytön estämisestä. HAPPYMOOR voi myös määrätä rajoituksia tiettyjen palveluiden käytölle tai käytettävyydelle missä tahansa yhteydessä ja ilman erillistä ilmoitusta ja vastuuta.

Ymmärrät, että HAPPYMOOR voi tarjota omien palveluidensa ja/tai kolmansien osapuolten palveluiden yhdistämistä käytön helpottamiseksi. Saatat pystyä ostamaan tai muutoin hankkimaan kolmansien osapuolten palveluita tai tuotteita Sataman avulla. Ymmärrät, että HAPPYMOOR ei ole näiden kolmansien osapuolten palveluiden tuottajien osakkuusyhtiö eikä niiden rahoittama. Siten HAPPYMOOR ei ole millään tavalla vastuussa muiden kolmansien osapuolten, pois lukeien HAPPYMOOR Miehistön, tarjoamista tai myymistä palveluista tai tuotteista. HAPPYMOOR ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöistä, päivityksistä eikä tietosuojakäytännöistä, jotka voivat olla erilaisia kuin HAPPYMOOrin sisällöt ja käytännöt. HAPPYMOORrin tietosuojakäytäntö ei koske henkilötietoja, jotka päätät luovuttaa tällaisille kolmansien osapuolten tuottamille palveluille. Jotkin kolmansien osapuolten yhtiöt voivat päättää luovuttaa hallussaan olevia henkilötietoja HAPPYMOORille, jolloin tässä tietojen jakamisessa noudatetaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja, jotka päätät antaa HAPPYMOORille käyttämällä Satamaa, käsitellään HAPPYMOORin tietosuojakäytännön mukaisesti.

7.0 OMAT SISÄLLÖT

Pystyt tallentamaan palvelualustan avulla verkkoon omia sisältöjäsi (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, mielipiteitä, kuvia, videoita tai musiikkia). Jos tallennat aineistoa, annat HAPPYMOORille, sen tytäryhtiöille ja kaikille kolmansina osapuolina toimiville, palvelualustan palvelun tarjoamiseen liittyville palveluntarjoajille seuraavan luvan: annat kaiken tallentamasi sisällön käyttöön maailmanlaajuisesti Satamassa niin kauan olet palvelun käyttäjä.

8.0 VIESTINTÄ

Lataamalla ja käyttämällä Satama -palvelualustaa ja/tai Sivustoja hyväksyt, että annat HAPPYMOORille ja kaikille sen kolmansina osapuolina toimiville palveluntarjoajille seuraavan luvan: viestittää sinulle tekstiviesteillä, sähköpostilla tai push-viesteillä tai muilla tarpeellisilla tavoilla palvelun toimittamiseksi.

9.0 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sopimus on voimassa siihen asti, että sinä irtisanot tai HAPPYMOOR irtisanoo sen. Jos rikot mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoa, sopimukseen perustuvat oikeutesi lakkaavat automaattisesti ilman HAPPYMOORin erillistä ilmoitusta. Lisenssin päättyessä sinun on lopetettava palvelualustan käyttö.

10.0 PÄIVITYSVERSIOT, PÄIVITYKSET JA PARANNUKSET

Kaikki HAPPYMOOR-sovelluksen päivitysversiot, päivitykset tai parannukset katsotaan tämän sopimuksen piiriin kuuluviksi HAPPYMOOR-sovelluksen osiksi.

11.0 TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

HAPPYMOORin tietosuojakäytäntö on esillä HAPPYMOORin verkkosivuilla osoitteessa https://www.happymoor.fi/tietosuojaperiaatteet/

13.0 MUUT EHDOT

HAPPYMOOR pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta tai tehdä siihen lisäyksiä koska tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta. Sinun kannattaa ajoittain perehtyä tämän sopimuksen versioon osoitteessa http://www.happymoor.com/eula, jotta pysyt ajan tasalla sen ehdoista.

Tähän palvelualustan käyttösopimukseen ja käyttöön sovelletaan Suomen tasavallan lainsäädäntöä lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Lisensoidun sovelluksen käyttö saattaa myös olla muiden paikallisten, valtiollisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien alaista.

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa on tarvittavalla tavalla muutettava niin, että siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen ilman, että se menettää tarkoituksensa. Jos tarvittavaa muutosta ei ole mahdollista tehdä, kyseinen ehto on poistettava tästä sopimuksesta. Tällöin tämän sopimuksen muut ehdot säilyvät täysin voimassa. Jos jompikumpi osapuoli millä tahansa tasolla luopuu jostakin tämän sopimuksen ehdosta tai antaa anteeksi sopimusehdon rikkomisen, kyseinen ehto ei raukea eikä sitä koskeva myöhempi rikkomus mitätöidy.