HAPPYMOOR Tarina: Isletin brändiuudistus työntekijöiden silmin

Islet Group teki yrityksen 5 vuoden kasvutavoitteita tukevan brändiuudistuksen. HAPPYMOORin palveluformaatti yhdistää tekemisessä brändäämiseen ja markkinointiviestintään mm. tarinalähtöiseen palvelumuotoiluun, muutosjohtamiseen sekä strategiatyöskentelyyn. Henkilöstö pidetään mukana alusta saakka.

Isletin työtekijöitä, Islettereitä työskentelee Espoossa ja Budapestissä, mikä asetti brändiuudistukselle vaikeuskertoimia, jotta koko organisaatio pysyy mukana muutoksessa. Isletin Unkarin tiimin Sámuel Zeke ja Bálint Minkó kertovat ajatuksistaan, millainen brändiuudistusmatka on ollut työntekijän silmin.

#happymoorislet
#CX
#storification
#changemanagement

 

Islet Group Oy tarjoaa suurille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisille toimijoille teknologiapalveluita ja -ratkaisuja. Vuonna 1998 perustetun Isletin liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Isletissä työskentelee vakituisesti 20 henkilöä sekä sen projekteissa lisäksi noin 30 yhteistyökonsulttia. Isletin toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Unkarissa. Isletin asiakkaita ovat muun muassa TransmeriABBLumene ja Servica