Suomessa ja koko maailmalla vellova korona-epidemia muuttaa maailmantaloutta pysyvästi ja vie monia yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteisrintamaa ja yhteistekemistä, jotta selvitään akuutista hätätilanteesta, mutta samalla on tärkeää myös suunnitella tilanteen laantumisen jälkeisiä toimenpiteitä.

#happymoorfinland kokoaa yritykset, asukkaat ja kaupunkiorganisaatiot rakentamaan yhdessä viihtyisämpiä kaupunkeja ja kestävämpää liiketoimintaa. Hankkeessa pilotoimme kolmessa suomalaisessa kaupungissa uudenlaisen yhteistekemisen formaatin HAPPYMOOR Sataman. Tavoitteenamme on hankkeessa luoda pilottikaupungeissa success story, jonka kanssa voimme lähteä viemään suomalaista onnellisuutta tulevaisuudessa muihin maailman kaupunkeihin.

Haemme parhaillamme pilottikaupunkeja, kumppaneita ja yrityksiä ja yhteisöjä mukaan tekemään onnellisempaa Suomea!

KESTÄVYYSKUMPPANI

MISTÄ KYSE

Visionamme on synnyttää glokaali, taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä formaatti ja alusta yhteistehdä onnellisempia kaupunkeja.

#happymoorfinland -hankkeessa pilotoimme kolmessa kaupungissa yhteistekemisen formaatin HAPPYMOOR Sataman. Satama kokoaa yritykset, yhteisöt, asukkaat ja kaupunkiorganisaation rakentamaan yhdessä viihtyisämpiä kaupunkia ja kestävämpää liiketoimintaa. Satamassa jaamme tekemistä ja resursseja luodaksemme yksin ja yhdessä parempia asiakasreittejä ja merkityksellisempiä kokemuksia pilottialueiden asukkaille ja vierailijoille.

Yhteistekemisen tuotoksena syntyy uudenlaisia monistettavia kokemusformaatteja, jotka lisäävät pilottialueiden ympärivuotista viihtyvyyttä, ihmisten onnellisuutta sekä yhteistekemiseen osallistuvien yritysten ja yhteisöjen elinvoimaa.

Ekokompassi koordinoi koko #happymoorfinland -hankkeen ekologista kestävyystyötä. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille. Sitä hallinnoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy.

MITKÄ TAVOITTEET

LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMI = ARVOVERKOSTON RAKENTAMINEN
Tavoitteenamme on luoda taloudellisesti kestävä malli rakentaa ja käynnistää kaupungissa paikallinen, yrittäjävetoinen arvoverkosto, jossa jokainen siihen liittyvä on osaltaan luomassa ja hyötymässä verkoston yhteistekemästä arvosta eli verkoston tuottama arvo synnytetään yhdessä kaikkien siihen liittyneiden verkoston jäsenten toimesta.

YHTEISTEKEMISEN FORMAATTI = UUDENLAISTA ARVONTUOTTOA JAKAMALLA
Tavoitteenamme on luoda systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa yritykset, yhteisöt ja kaupungit jakavat tekemistä ja resursseja. Private-public-partneruuteen perustuva yhteistekeminen lähtee liiketoimintaekosysteemin jäsenten tarpeista ja toiveista.

MONISTETTAVAT KOKEMUSFORMAATIT = UUDENLAISET PALVELUINNOVAATIOT NOPEIDEN KOKEILUJEN KAUTTA
Tavoitteenamme on tuottaa uudenlaisia asukkaiden onnellisuutta lisääviä, monistettavia kokemusformaatteja, jotka ovat lokalisoitavissa uusiin kaupunginosiin ja kaupunkeihin Suomessa sekä maailmalla. Kokemusformaattien teema ja sisältö eivät tule annettuna, vaan ne synnytetään mukaan lähtevien yritysten ja yhteisöjen kanssa yhdessä. Mukana prosessissa ovat asukasverkosto ja kaupunki.

MITÄ TEEMME

PAIKALLINEN LAITURITOIMINTA

Jokaisessa pilottikaupungissa

  • rakennamme uudenlaisen paikallisen liiketoimintaekosysteemin, jossa ovat mukana yritykset ja yhteisöt, asukkaat ja kaupunki.
  • pilotoimme yhteistekemisen formaatin, joka perustuu tekemisen, resurssien, osaamisen ja kokemusten jakamiseen.
  • tuotamme ensimmäiset monistettavat kokemusformaatit nopeasti kokeillen.

VALTAKUNNALLINEN SATAMATOIMINTA

Pilotointikaupungeissa tapahtuvaa tekemistä tuemme seuraavilla toimenpiteillä:

  • integroimme ekologisen vastuullisuuden kaikkeen yhteistekemiseen ja tuemme yritysten ekologisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä.
  • luomme kuunteluohjelman koko arvoverkoston tarpeiden ja toiveiden kuunteluun.
  • rakennamme paikallista tekemistä tukevan valtakunnallisen kumppaniverkoston.
  • kehitämme kaupunkien Laitureiden välistä yhteistyötä ja jakamista.
  • kehitämme digitaalista HAPPYMOOR Satamaa osallistuvien yritysten ja yhteisöjen palautteesta ja tarpeista.

 

LAITURIN PÄÄPILARIKSI

Laiturin pääpilarina toimii kaupunki, joka mahdollistaa ja luo edellytyksiä sen toiminnalle: tukee käynnistämistä, ylläpitoa ja osallistuu yhteistekemiseen. Sataman arvoverkoston yhteistekeminen rakentuu resurssiviisaasti kaupungin alustan ja ekosysteemin päälle sen tekemistä, tiloja, dataa ja kanavia hyödyntäen.

Kaupungin organisaatioiden edustajista perustetaan ketterä pääpilariverkosto, joka osallistuu yhteistekemiseen, vie sen tekemistä eteenpäin omassa organisaatiossa ja tuo oman organisaation toiveista ja tarpeista syötteitä koko verkoston tekemiseen. Sen jäsenet voivat olla esim. kulttuuri- ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialoilta, yrityspalveluista, viestinnästä sekä markkinoinnista.
Kaikenkokoiset yritykset ja yhteisöt tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen avun liiketoiminnan elvyttämiseksi ja kääntämiseksi uudelleen kestävään kasvuun, kun tilanne laantuu. Tarvitsemme myös uudenlaisia ratkaisuja, jotka vastaavat uuden maailman tarpeisiin. Nyt tarvitaan julkiselta sektorilta rohkeita liikkeitä ja siksi haastamme kaupungit ja valtion #happymoorfinland-hankkeeseen mahdollistamaan aidossa private-public -partneruudessa yritysten ja yhteisöjen kanssa onnellisempaa tulevaisuutta.

Haluatko siis lisätä kaupunkisi viihtyvyyttä ja vetovoimaa? Entä mahdollistaa lisää bisnestä ja duunia? Kahta muuta pilottikaupunkia ei ole vielä vahvistettu. Pitchaa meille, miksi sinun kaupunkisi pitäisi olla yksi kolmesta #happymoorfinland -hankkeen pilottikaupungista!

 

LAITURIN TUKIPILARIKSI

Oletko yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä edistävä valtakunnallinen tai paikallinen yhteisö? Voit olla paikallinen yrittäjäyhdistys, kauppakamari, matkailuyhdistys, tai alueellinen hanke.  Haemme Laitureiden tukipilarikumppaneita, tule nostamaan Suomea nousuun! 

SATAMAN KUMPPANIKSI

Oletko media tai suuri kuluttajabrändi? Haemme valtakunnallisia  sisältökumppaneita kokemusformaattituotantoihin!

Oletko korkeakoulu ja tutkimusorganisaatio, haemme kumppaneita tutkimaan yhteistekemiseen,  alustatalouteen, kestävään kehitykseen yms. liittyviä aiheita.
Tule luomaan happymoor movementia kanssamme!

HAPPYMOOR HELSINKI

Rakennamme vauhdilla nyt HAPPYMOOR Helsinki Laituria. Haemme yhteistekemisen pilotoimiseen Helsingissä osarahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta.

Jos olet helsinkiläinen yritys tai yhteisö, pääset jo nyt mukaan yhteistekemään rekisteröitymällä HAPPYMOOR Satamaan ja samalla tuet pilotointihankkeen toteutumista. Mukana on jo mm. elämyskohteita, kauppakeskuksia, kivijalkaliikkeitä!

It has been a privilege to see Happymoor from the start. This cooperative company will be one of the new leaders in building post-corona co-creation ecosystems.

Sami Aherva
Yksikönpäällikkö
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

 

Tällaisina aikoina yritykset ja yhteisöt hyötyvät yhteistyöstä, jossa tekemällä yhdessä ja jakamalla resursseja luomme viihtyisämpää ja eläväisempää kaupunkia, jonka tarjonnasta saamme nauttia kun arki taas normalisoituu.

Susanna Silvonen
markkinointijohtaja
Korkeasaaren eläintarha

As the recovery begins, co-creation platforms such as HAPPYMOOR Harbour will benefit businesses and communities, their employees, customers and the local economy in restoring business to their feet and at a healthy level.

Michelle Hoeneveld
General Manager
SEA LIFE Helsinki

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOOR Miehistö huolehtii Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla Satamaan saapuville aluksille eli yrityksille ja yhteisöille niiden tarvitsemia työkaluja, johtaa yhteistekemisen seilejä sekä fasilitoi Satamassa kuhisevaa yhteistyötä.

 

HAPPYMOOR Miehistö on kasvava, yksinyrittäjistä koostuva osaajayhteisö, jonka jäsenet toimivat Sataman palveluresursseina. Miehistön jäsenet ovat elämysliiketoiminnan, luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia, jotka työskentelevät paikkariippumattomasti Satamaan saapuneiden alusten liiketoiminnan kehittämiseksi.
Kiinnostaako sinua liittyä HAPPYMOOR Miehistöön?

HELSINKIIN

Kipinä HAPPYMOORiin syttyi jo vuonna 2005, kun HAPPYMOORin perustajat Vilma Gustafsson ja Jannika Joutsenniemi silloisissa tehtävissään SEA LIFEn ja Korkeasaaren markkinointipäälliköinä perustivat yhdessä Linnanmäen kanssa HelsinkiIn –verkoston. Verkostoon liittyi 35 pääkaupunkiseudun elämystoimijaa suunnittelemaan markkinoinnin tekemistä ja jakamaan tekemistä houkutellakseen matkailijoita pääkaupunkiseudulle.

Kaikki olivat innostuneita uudenlaisesta yritysvetoisesta verkostosta. Yhteistyön aikana kävi nopeasti selväksi, että kaikki olivat mielellään mukana, mutta yhteisen tekemisen täysipainoiseen koordinointiin ja kehittämiseen liittyvää aikaa ei kukaan pysty tekemään oman liiketoiminnan kehittämisen rinnalla. Kolmen vuoden jälkeen verkosto siirtyi Helsingin kaupungin matkailun alle ja alkuperäisessä tarkoituksessa vähitellen lakkasi.Verkostolla tulisi olla verkostojohtajana yritys, joka pystyy edistämään yhteistekemistä yhteisölähtöisesti taloudellisesti kestävällä liiketoimintamallilla, joka syntyy private-public -yhteistyössä. Tähän tarpeeseen syntyi HAPPYMOOR.

 

Ota yhteyttä HAPPYMOOR Miehistöön!

 

Jannika Joutsenniemi
+358 40 700 3202
jannika@happymoor.com

Panu Erola
+358 40 830 6642
panu@happymoor.com

Vilma Gustafsson
+46 73 506 4196
vilma@happymoor.com