Yritykset ja yhteisöt ovat kuin pieniä aluksia isolla  valtamerellä. Harvalla on yksin riittävästi resursseja rakentaakseen riittävän vahvaa laivaa, joka kestää myrskyjä, houkuttelee matkustajia maailman luokan ohjelmalla, saa heidät viipymään pitkään matkassa, nousemaan aluksen kyytiin uudestaan ja kertomaan kokemuksistaan muille. Siksi me kutsumme yrityksiä ja yhteisöjä HAPPYMOOR Satamaan!

Me uskomme, että tulevaisuuden ympärivuotisesti vetovoimaisia ja viihtyisiä kaupunkeja ja alueita rakennetaan glokaalisti, kestävästi yhdessä. Siksipä yhteiskehitämme ja -tuotamme monistettavia kokemusformaatteja, jossa tekeminen ja resurssit jaetaan luodaksemme parempia asiakasmatkoja ja merkityksellisiä kokemuksia ihmisille. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteisrintamaa ja yhteistekemistä, jotta selvitään akuutista hätätilanteesta, mutta samalla on tärkeätä myös suunnitella tilanteen laantumisen jälkeisiä toimenpiteitä. 

#happymoorfinland kokoaa yritykset, asukkaat ja kaupunkiorganisaatiot rakentamaan yhdessä viihtyisämpiä kaupunkeja ja kestävämpää liiketoimintaa. Vaikuta siihen, että saamme toteutettua sen!

MIKSI

HAPPYMOOR syntyi intohimosta liikuttaa ihmisiä, niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Meidän missiona on onnellistaa maailmaa. Tätä missiota teemme todeksi yhteisölähtöisellä formaatilla yhteistehdä pito- ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja alueita.

MITEN

Yhdistämme yritykset ja yhteisöt, asukkaat ja kaupungit yhteistekemään onnellisempia kaupunkeja. Yhteistekemällä rakennamme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä, viihtyisämpiä kaupunkeja ja alueita, mikä lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta sekäa yritysten ja yhteisöjen elinvoimaa. Luomme uuden sukupolven kokemusformaatteja, bisnestä ja työtä.

MITÄ

HAPPYMOOR Satama on yrittäjävetoinen, yhteisölähtöinen alusta ja liiketoimintaekosysteemi, jossa yritykset ja yhteisöt ja kaupunkiorganisaatiot jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen yhdessä parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asukkaita ja vieraita yksin ja yhdessä kestävästi. Yhteistekemällä syntyy uudenlaisia kokemusformaatteja, jotka helpottavat kaupungin tarjonnan nauttimisesta yksin, perheenä, pariskunta, ystävien kanssa tai muussa ryhmässä.

KENELLE

IHMISTEN ONGELMA

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

ARVO, JOTA TUOTAMME IHMISILLE

 • yhteistekemisen tuloksena, Sataman yritysten ja yhteisöjen kanssa luomme ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • tarjoamme asukkaille mahdollisuuden osallistua oman kaupunkinsa yhteiskehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi niissä kaupungeissa, joilla on Laituri Satamassa.

KENEN KANSSA

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN ONGELMA

Miten tarjoan asiakkaille arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa, kestävämpää liiketoimintaa?

MITKÄ ALUKSET

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Voit olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

 

ARVO ALUKSILLE

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Olet osana happymoor movementia eli tarjoamme yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille.
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KAUPUNKIEN ONGELMA

Miten lisäämme kaupunkimme pitovoimaa, että asukkaat viihtyvät ja yritykset ovat elinvoimaisia?

Miten lisäämme kaupunkimme vetovoimaa, jotta kaupungissamme vieraillaan, perustetaan uusia yrityksiä, kaupunkiimme muutetaan ja sijoitetaan?

MIKÄ PÄÄPILARI

HAPPYMOOR Satamasta löytyy Laituri niissä kaupungeissa, joissa kaupunki Laiturin pääpilarina on mahdollistanut sen pystyttämisen ja osallistuu sen ylläpitämiseen. Laiturin toiminta rakentuu kaupungin jo olemassa olevan ekosysteemin päälle hyödyntämällä kaupunkiorganisaation luomaa infrastruktuuria ja jo olemassa olevia verkostoja ja tekemistä. Kaupungin eri organisaatioista on perustettu Pääpilari-verkosto, jossa on jäseninä edustajia esim. kaupunkiympäristön, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialoilta, elinkeinokehittämisestä, yrityspalveluista, viestinnästä, markkinoinnista ja asukasosallistamisesta.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

YHTEISKEHITTÄMINEN JA -TUOTTAMINEN

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myydään kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta ja tuotetaan syntyneet kokemukset valittuna ajankohtana asiakkaille.

Fasilitoimme yhteiskehittämistä quick payback -pajoissa ja sähköisessä ympäristössä HAPPYMOOR Satamassa. Kullekin tuotannolle perustetaan oma seilissäsi eli projektitilassa, johon kaikki verkoston toimijat saavat pääsyn. Tuotamme rakennettujen elämysformaattien markkinointiin kampanjat ja materiaalit sinun ja verkostosi käyttöön.

NOSTA ALUKSESI TELAKALLE

​Löydät Telakaltamme apuja mm. seuraaviin tarpeisiin

 • brändiuudistus, yritysilmeen terävöinti
 • tarinallistaminen
 • palvelu- ja tuotetarjonnan sekä palveluympäristön kehittäminen, design sprintit, kokeilut
 • tapahtumien konseptointi, tuotantosuunnitelmat, tuotanto
 • kampanjoiden suunnittelu
 • sisältötuotanto, kuten tuotekortit, uutiskirjeet, graafiset materiaalit, kuvankäsittely, valokuvat, videot
 • asiakaskuuntelu
 • koulutukset, mm. palvelumuotoilu, havainnointi, myynti

 

LÄHDE YHTEISELLE SEILILLE

Valitse tarpeesi ja resurssiesi mukaan joko WHITE LABEL- ja HAPPYMOOR LABEL –seili!

WHITE LABEL -projektien tuotokset eli yhteisen tekemisen tulos tehdään brändilläsi. Seili voi pohjautua tarjouspyyntöösi tai voit hyödyntää Telakaltamme löytyviä työkaluja.

HAPPYMOOR LABEL seilit ovat Sataman saapuneiden alusten eli yritysten ja yhteisöjen tarpeista kehittettyjä yhteiskehittämisen ja tekemisen tuotantoja, joissa tekemisen tuotokset markkinoidaan ja myydään ihmisille HAPPYMOORin brändillä. Tekemisessä jaetaan tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien yritysten ja yhteisöjen tekemä ristiinmarkkinointi. Löydät nämä seilit Telakaltamme ja osallistut mukaan niihin maksamalla osallistumismaksun.

HAPPYMOOR PALVELUKSESSANNE

Olemme erikoistuneita parempien asiakasmatkojen rakentamiseen ja kokemusten onnellistamiseen. Yhdistämme tuoreet näkemykset vahvaan osaamiseen ja hyödynnämme tekemisessä rohkeasti erilaisia työkaluja poikkitieteellisesti. Olemme pitkän linjan osaajia, joilla kokemusta muun muassa Suomen suurimmista elämyskohteista.

Vahvista  miehistöänne tarpeenne mukaan elämyksellisten ja personoitujen palveluiden rakentamisessa ja houkuttelevan markkinoinnin ja timanttisten sisältöjen tekemisessä! Tarjouspyyntöönne pohjautuvien toimeksiantojen lisäksi tarjoamme yleisimpiin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin paketoimiamme HAPPYMOOR työkaluja, joissa konkreettiset tuotokset ja tekemisen prosessi on määritelty, mutta itse tekeminen muokkautuu sisätöjenne ja tarpeidenne mukaan.

NOSTA ALUKSESI TELAKALLE

​Löydät Telakaltamme apuja mm. seuraaviin tarpeisiin

 • brändiuudistus, yritysilmeen terävöinti
 • tarinallistaminen
 • palvelu- ja tuotetarjonnan sekä palveluympäristön kehittäminen, design sprintit, kokeilut
 • tapahtumien konseptointi, tuotantosuunnitelmat, tuotanto
 • kampanjoiden suunnittelu
 • sisältötuotanto, kuten tuotekortit, uutiskirjeet, graafiset materiaalit, kuvankäsittely, valokuvat, videot
 • asiakaskuuntelu
 • koulutukset, mm. palvelumuotoilu, havainnointi, myynti

 

LÄHDE YHTEISELLE SEILILLE

Valitse tarpeesi ja resurssiesi mukaan joko WHITE LABEL- ja HAPPYMOOR LABEL –seili!

WHITE LABEL -projektien tuotokset eli yhteisen tekemisen tulos tehdään brändilläsi. Seili voi pohjautua tarjouspyyntöösi tai voit hyödyntää Telakaltamme löytyviä työkaluja.

HAPPYMOOR LABEL seilit ovat Sataman saapuneiden alusten eli yritysten ja yhteisöjen tarpeista kehittettyjä yhteiskehittämisen ja tekemisen tuotantoja, joissa tekemisen tuotokset markkinoidaan ja myydään ihmisille HAPPYMOORin brändillä. Tekemisessä jaetaan tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien yritysten ja yhteisöjen tekemä ristiinmarkkinointi. Löydät nämä seilit Telakaltamme ja osallistut mukaan niihin maksamalla osallistumismaksun.

UUDEN SUKUPOLVEN KOKEMUSKAUPPIAAKSI

Liikuta ihmisiä niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Rakenna tarjonnallasi viihtyisämpiä, kokemuksellisempaa kaupunkia, parempia asiakasreittejä ja kysyntää yhdessä muiden kanssa. Onnellista tarjoamaasi kokemusta huomioimalla käyttökonteksti, jossa asiakkaasi palvelua, perheenä, pariskuntana, ystävien kesken tai vaikkapa yksin.

Voit olla esimerkiksi elämyskohde, kivijalkaliike, ravintola, hotelli, tapahtumat, ohjelmpalavelut, kuljetus, ympäristö, liikunta,koti ja lifestyle -palveliuta, ravintola asumista, syömistä kodin palveluita tarjoava yritys, joka haluaa rakentaa merkityksellisiä kokemuksia yksin ja yhdessä muiden asiakasmatkaa rikastuttavien toimijoiden kanssa.

Muuntaudu uuden sukupolven elämyskauppiaaksi – lähetä pullopostia ja sovitaan tapaaminen!

 

ELÄMYSALUSTAT HOI

Oletko kauppakeskus, hotelli, elämyskohde, tapahtuma tai muu elämyksellisempää ajanvietettä rakentava elämysalusta?

Rakenna tarjoamasi alustan vetovoimaa ja viihtyvyyttä kehittämällä paitsi omaa tarjontaasi, rakentamalla alustasi päälle asiakasarvoa tuottavien toimijoiden verkostoasi. Tuomme sinulle verkoston toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan omat palvelunsa parantamaan kokonaiselämystäsi tai kehittämään ihan uutta tarjontaa osana tarjoamaasi kokonaiskattausta.

Olemme erikoistuneet niin kutsuttujen monitoimijayhteisöjen yhteiskehittämiseen ja -tekemiseen, jossa kehitämme luodun ydintarinan ja/tai kokonaisen tarinaidentiteetin pohjalta markkinointiasi, palveluitasi ja palveluympäristöäsi. Fasilitoimme yhteiskehittämistä quick payback -pajoissa ja sähköisessä ympäristössä HAPPYMOOR Satamassa omassa seilissäsi eli projektitilassa, johon kaikki verkoston toimijat saavat pääsyn. Tuotamme rakennettujen elämysformaattien markkinointiin kampanjat ja materiaalit sinun ja verkostosi käyttöön.

VISIT CITY

Kehitätkö kaupunkisi vetovoimaa ja viihtyvyyttä Visit City -toimijana, kaupungin markkinoinnissa tai keskustakehittämisen hankkeissa. Tarinallista alueesi markkinointia, palveluita ja palvelympäristöjä!

Yhdistä HAPPYMOOR Satamassa kaupunkisi yritykset, yhteisöt ja ihmiset yhteiskehittämään käyttökontekstilähtöisiä asiakasreittejä ja kokemuksia perheille, pariskunnille, kaveriporukoille tai yksin liikkuville.

Rakenna oma seili HAPPYMOOR Satamaan haluamasi projektin ympärille tai rakennetaan yhdessä kaupungillesi HAPPYMOOR Laituri ja kutsutaan kaupunkisi vetovoimaa ja viihtyvyyttä edistävät yritykset kiinnittymään laiturille yhteiskehittämään ja -tekemään.

Kaupunkina sinun ei tarvitse sitoa omia resurssejasi tekemään kaikkea itse. HAPPYMOOR Satama tarjoaa kaikkiin yhteiskehittämisen muotoihin työkaluja ja palveluita tukemaan tekemistä. HAPPYMOOR Laituritoimintaa pyörittää HAPPYMOOR Luotsi, joka on paikallinen HAPPYMOOR Miehistön jäsen.

TERVETULOA HAPPYMOOR SATAMAAN

HAPPYMOOR Satama on yritysten ja ihmisten tarpeista lähtevä, yhteiskehittämistä ja -tekemistä edistävä, yrittäjävetoinen, jakamiseen perustuva alusta, ekosysteemi ja yhteisö, jossa kaupungit, yritykset ja yhteisöt jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita.

HAPPYMOOR Satamassa fasiloitoimme sähköisessä ympärissä tapahtuvaa tekemistä, löydät Telakkamme paketoidut työkalut, liityt mukaan yhteiskehittämisen ja -tekemisen seileihin.

Rekisteröidy HAPPYMOOR Satamaan nyt ja teet sen ilman rekisteröitymismaksua ja saat tutustumistarjouksena 6 kuukauden kokeilujakson.

 

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOOR Miehistö huolehtii HAPPYMOOR Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla satamaan saapuville kauppiaslaivoille eli yrityksille ja kaupunkien laitureille niiden tarvitsemia palveluita ja fasilitoi satamassa kuhisevaa yhteistyötä.

HAPPYMOOR Miehistömme jäsenemme ovat eri osaamisalueiden yksinyrittäjiä ja/tai freelancereitä Suomesta ja Ruotsista, joten kokoamme tarpeisiinne ketterästi sopivan tiimin, riippumatta fyysisestä lokaatiostanne. Kokemusmuotoilijamme, bisnesmuotoiljamme ja muutosvalmentajamme ovat kokeneita elämysliiketoiminnan, brändäyksen, markkinoinnin, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia täydennettynä tuoreilla talenteilla. Olemme työskennelleet kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa startupeista, pienistä ja keskisuurista stayupeista isoihin yrityksiin, julkiseen ja kolmanteen sektoriin. Haluamme yhdistää tämän kokemuksen ja osaamisen luodaksemme yhdessä happymoor movementia.

 

 

KENELLE

Haluamme luoda ihmisille onnellisuutta yhteistekemällä kokemuksia, jotka vastaavat kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

HAPPYMOOR Satama

 • luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

KENELLE

Haluamme tehdä personoidumpia kokemuksia ihmisille vastaamalla kysymykseen

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset HAPPYMOOR -kokemusformaatit vastaavat eri käyttökontekstien tarpeisiin: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa. Ne ovat tiettyyn aikaan ja käyttökontekstiin suunniteltuja ja lokaalisti tuotettuja, alueellisia tarinaelementtejä hyödyntäviä elämyskokonaisuuksia, josta ihmiset valitsevat omalle matkareitilleen itseään kiinnostavia kokemuksia.

 • Luo ihmisille merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia, koettavaksi yksin tai yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä – kaikenlaisille ryhmille.
 • Tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaupunkikehittämiseen ja palvelukehittämiseen itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

KENEN KANSSA

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset luovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisäävät yritykset ja yhteisöt. Ne voivat olla esimerkiksi kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-, terveys- ja liikuntapalveluntuottajia sekä elämyskohteita, museoita, taiteilijoita, tapahtumia, kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskuksia.

Miten tarjoan asiakkaille kestävästi arvoa, josta he ovat valmiita maksamaan, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa liiketoimintaa?

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, ja myynnin tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä ristiinmarkkinointi omissa kanavissaan.

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myymällä kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta asiakkaille ja tuotetaan syntyneet kokemukset asiakkaille.

 • Toimialarajat ylittävä liiketoimintaekosysteemi
 • Formaatti jakaa tekemistä ja resursseja = säästöt ajassa ja rahassa, access pienillekin (parempiin) resursseihin, pienempi innovoinnin riski
 • Moniammattillisen yrittäjistä koostuvan Miehistön yhteiskehittämät työkalut tarpeista
 • Kokemusformaatit, jotka
  luovat uudenlaisia palveluita ja tuotteita
  näkyvyyttä ja kysyntää yhteismarkkinoinnin ja ristiinmarkkinoinnin kautta
  tuovat uusia tulovirtoja, lisääntynyt keskiostos, uusintakäynnit, uuden asiakkaat
  jakavat riskiä uuden kehittämisestä.
 • Happymoor Movement = tarjotaan yhdessä taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä kokemuksia ihmisille
 • Osaaminen ja liiketoimintavat kasvavat.

KENEN MAHDOLLISTAMANA

Kaupungit mahdollistavat osaltaan paikallista yhteistekemistä, johon osallistuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi asukkaat. Kaupunkiorganisaatioiden näkökulmasta vastaamme kysymykseen

Miten rakennamme kaupungimme pito- ja vetovoimaa niin, että asukkaamme viihtyvät ja viettävät täällä onnellisempaa elämää, vierailijoilla on syitä saapua meille, nykyiset yritykset pysyvät elinvoimaisina ja kasvavat kestävästi, uusia yrityksiä syntyy ja ihmiset työllistyvät.

HAPPYMOOR-kokemusformaattituotannot pohjautuvat HAPPYMOOrin yritys- ja yhteisölähtöiseen tapaan yhteistehdä uudenlaista palvelutarjontaa ja samalla lisätä alueellista viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Kaupungit ja muut alueen yritysten toimintaedellytyksiä eteenpäin vievät toimijat edistävät omalta osaltaan paikallisen HAPPYMOOR-tekemisen käynnistämistä.

Kaupungin rooli ei ole vetää, vaan mahdollistaa, osallistaa ja osallistua. HAPPYMOOR-kokemusformaattituotantoihin osallistuvat yritykset, yhteisöt ja tekijät jakavat resurssiviisaasti tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja infran tekemiseen tarvittavat resurssit ja panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien tekemä.

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia

 

 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy

 

 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa

 

 • Vetovoima kasvaa
  • uudet asukkaat
  • vierailijat
  • uudet yritykset
  • yritysinvestoinnit

 

 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät 

 

 • Pilotointikaupungit Success Story -esimerkkeinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä viestinnässä

 

YHTEISKEHITTÄMINEN JA -TUOTTAMINEN

Kokemusformaateissa tuotteistetaan valitun alueen yritysten, yhteisöjen ja tekijöiden eli osatuottajien tarjoamia elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, luodaan yhteis- ja ristiinmarkkinoimalla kysyntää yhdessä, myydään kokemukset yhdestä tai useammasta kanavasta ja tuotetaan syntyneet kokemukset valittuna ajankohtana asiakkaille.

Fasilitoimme yhteiskehittämistä quick payback -pajoissa ja sähköisessä ympäristössä HAPPYMOOR Satamassa. Kullekin tuotannolle perustetaan oma seilissäsi eli projektitilassa, johon kaikki verkoston toimijat saavat pääsyn. Tuotamme rakennettujen elämysformaattien markkinointiin kampanjat ja materiaalit sinun ja verkostosi käyttöön.

NOSTA ALUKSESI TELAKALLE

​Löydät Telakaltamme apuja mm. seuraaviin tarpeisiin

 • brändiuudistus, yritysilmeen terävöinti
 • tarinallistaminen
 • palvelu- ja tuotetarjonnan sekä palveluympäristön kehittäminen, design sprintit, kokeilut
 • tapahtumien konseptointi, tuotantosuunnitelmat, tuotanto
 • kampanjoiden suunnittelu
 • sisältötuotanto, kuten tuotekortit, uutiskirjeet, graafiset materiaalit, kuvankäsittely, valokuvat, videot
 • asiakaskuuntelu
 • koulutukset, mm. palvelumuotoilu, havainnointi, myynti

 

LÄHDE YHTEISELLE SEILILLE

Valitse tarpeesi ja resurssiesi mukaan joko WHITE LABEL- ja HAPPYMOOR LABEL –seili!

WHITE LABEL -projektien tuotokset eli yhteisen tekemisen tulos tehdään brändilläsi. Seili voi pohjautua tarjouspyyntöösi tai voit hyödyntää Telakaltamme löytyviä työkaluja.

HAPPYMOOR LABEL seilit ovat Sataman saapuneiden alusten eli yritysten ja yhteisöjen tarpeista kehittettyjä yhteiskehittämisen ja tekemisen tuotantoja, joissa tekemisen tuotokset markkinoidaan ja myydään ihmisille HAPPYMOORin brändillä. Tekemisessä jaetaan tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien yritysten ja yhteisöjen tekemä ristiinmarkkinointi. Löydät nämä seilit Telakaltamme ja osallistut mukaan niihin maksamalla osallistumismaksun.

HAPPYMOOR PALVELUKSESSANNE

Olemme erikoistuneita parempien asiakasmatkojen rakentamiseen ja kokemusten onnellistamiseen. Yhdistämme tuoreet näkemykset vahvaan osaamiseen ja hyödynnämme tekemisessä rohkeasti erilaisia työkaluja poikkitieteellisesti. Olemme pitkän linjan osaajia, joilla kokemusta muun muassa Suomen suurimmista elämyskohteista.

Vahvista  miehistöänne tarpeenne mukaan elämyksellisten ja personoitujen palveluiden rakentamisessa ja houkuttelevan markkinoinnin ja timanttisten sisältöjen tekemisessä! Tarjouspyyntöönne pohjautuvien toimeksiantojen lisäksi tarjoamme yleisimpiin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin paketoimiamme HAPPYMOOR työkaluja, joissa konkreettiset tuotokset ja tekemisen prosessi on määritelty, mutta itse tekeminen muokkautuu sisätöjenne ja tarpeidenne mukaan.

NOSTA ALUKSESI TELAKALLE

​Löydät Telakaltamme apuja mm. seuraaviin tarpeisiin

 • brändiuudistus, yritysilmeen terävöinti
 • tarinallistaminen
 • palvelu- ja tuotetarjonnan sekä palveluympäristön kehittäminen, design sprintit, kokeilut
 • tapahtumien konseptointi, tuotantosuunnitelmat, tuotanto
 • kampanjoiden suunnittelu
 • sisältötuotanto, kuten tuotekortit, uutiskirjeet, graafiset materiaalit, kuvankäsittely, valokuvat, videot
 • asiakaskuuntelu
 • koulutukset, mm. palvelumuotoilu, havainnointi, myynti

 

LÄHDE YHTEISELLE SEILILLE

Valitse tarpeesi ja resurssiesi mukaan joko WHITE LABEL- ja HAPPYMOOR LABEL –seili!

WHITE LABEL -projektien tuotokset eli yhteisen tekemisen tulos tehdään brändilläsi. Seili voi pohjautua tarjouspyyntöösi tai voit hyödyntää Telakaltamme löytyviä työkaluja.

HAPPYMOOR LABEL seilit ovat Sataman saapuneiden alusten eli yritysten ja yhteisöjen tarpeista kehittettyjä yhteiskehittämisen ja tekemisen tuotantoja, joissa tekemisen tuotokset markkinoidaan ja myydään ihmisille HAPPYMOORin brändillä. Tekemisessä jaetaan tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin panostukset ja tärkeässä roolissa on myös osallistuvien yritysten ja yhteisöjen tekemä ristiinmarkkinointi. Löydät nämä seilit Telakaltamme ja osallistut mukaan niihin maksamalla osallistumismaksun.

UUDEN SUKUPOLVEN KOKEMUSKAUPPIAAKSI

Liikuta ihmisiä niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Rakenna tarjonnallasi viihtyisämpiä, kokemuksellisempaa kaupunkia, parempia asiakasreittejä ja kysyntää yhdessä muiden kanssa. Onnellista tarjoamaasi kokemusta huomioimalla käyttökonteksti, jossa asiakkaasi palvelua, perheenä, pariskuntana, ystävien kesken tai vaikkapa yksin.

Voit olla esimerkiksi elämyskohde, kivijalkaliike, ravintola, hotelli, tapahtumat, ohjelmpalavelut, kuljetus, ympäristö, liikunta,koti ja lifestyle -palveliuta, ravintola asumista, syömistä kodin palveluita tarjoava yritys, joka haluaa rakentaa merkityksellisiä kokemuksia yksin ja yhdessä muiden asiakasmatkaa rikastuttavien toimijoiden kanssa.

Muuntaudu uuden sukupolven elämyskauppiaaksi – lähetä pullopostia ja sovitaan tapaaminen!

 

ELÄMYSALUSTAT HOI

Oletko kauppakeskus, hotelli, elämyskohde, tapahtuma tai muu elämyksellisempää ajanvietettä rakentava elämysalusta?

Rakenna tarjoamasi alustan vetovoimaa ja viihtyvyyttä kehittämällä paitsi omaa tarjontaasi, rakentamalla alustasi päälle asiakasarvoa tuottavien toimijoiden verkostoasi. Tuomme sinulle verkoston toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan omat palvelunsa parantamaan kokonaiselämystäsi tai kehittämään ihan uutta tarjontaa osana tarjoamaasi kokonaiskattausta.

Olemme erikoistuneet niin kutsuttujen monitoimijayhteisöjen yhteiskehittämiseen ja -tekemiseen, jossa kehitämme luodun ydintarinan ja/tai kokonaisen tarinaidentiteetin pohjalta markkinointiasi, palveluitasi ja palveluympäristöäsi. Fasilitoimme yhteiskehittämistä quick payback -pajoissa ja sähköisessä ympäristössä HAPPYMOOR Satamassa omassa seilissäsi eli projektitilassa, johon kaikki verkoston toimijat saavat pääsyn. Tuotamme rakennettujen elämysformaattien markkinointiin kampanjat ja materiaalit sinun ja verkostosi käyttöön.

VISIT CITY

Kehitätkö kaupunkisi vetovoimaa ja viihtyvyyttä Visit City -toimijana, kaupungin markkinoinnissa tai keskustakehittämisen hankkeissa. Tarinallista alueesi markkinointia, palveluita ja palvelympäristöjä!

Yhdistä HAPPYMOOR Satamassa kaupunkisi yritykset, yhteisöt ja ihmiset yhteiskehittämään käyttökontekstilähtöisiä asiakasreittejä ja kokemuksia perheille, pariskunnille, kaveriporukoille tai yksin liikkuville.

Rakenna oma seili HAPPYMOOR Satamaan haluamasi projektin ympärille tai rakennetaan yhdessä kaupungillesi HAPPYMOOR Laituri ja kutsutaan kaupunkisi vetovoimaa ja viihtyvyyttä edistävät yritykset kiinnittymään laiturille yhteiskehittämään ja -tekemään.

Kaupunkina sinun ei tarvitse sitoa omia resurssejasi tekemään kaikkea itse. HAPPYMOOR Satama tarjoaa kaikkiin yhteiskehittämisen muotoihin työkaluja ja palveluita tukemaan tekemistä. HAPPYMOOR Laituritoimintaa pyörittää HAPPYMOOR Luotsi, joka on paikallinen HAPPYMOOR Miehistön jäsen.

TERVETULOA HAPPYMOOR SATAMAAN

HAPPYMOOR Satama on yritysten ja ihmisten tarpeista lähtevä, yhteiskehittämistä ja -tekemistä edistävä, yrittäjävetoinen, jakamiseen perustuva alusta, ekosysteemi ja yhteisö, jossa kaupungit, yritykset ja yhteisöt jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita.

HAPPYMOOR Satamassa fasiloitoimme sähköisessä ympärissä tapahtuvaa tekemistä, löydät Telakkamme paketoidut työkalut, liityt mukaan yhteiskehittämisen ja -tekemisen seileihin.

Rekisteröidy HAPPYMOOR Satamaan nyt ja teet sen ilman rekisteröitymismaksua ja saat tutustumistarjouksena 6 kuukauden kokeilujakson.

 

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOOR Miehistö huolehtii HAPPYMOOR Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla satamaan saapuville kauppiaslaivoille eli yrityksille ja kaupunkien laitureille niiden tarvitsemia palveluita ja fasilitoi satamassa kuhisevaa yhteistyötä.

HAPPYMOOR Miehistömme jäsenemme ovat eri osaamisalueiden yksinyrittäjiä ja/tai freelancereitä Suomesta ja Ruotsista, joten kokoamme tarpeisiinne ketterästi sopivan tiimin, riippumatta fyysisestä lokaatiostanne. Kokemusmuotoilijamme, bisnesmuotoiljamme ja muutosvalmentajamme ovat kokeneita elämysliiketoiminnan, brändäyksen, markkinoinnin, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia täydennettynä tuoreilla talenteilla. Olemme työskennelleet kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa startupeista, pienistä ja keskisuurista stayupeista isoihin yrityksiin, julkiseen ja kolmanteen sektoriin. Haluamme yhdistää tämän kokemuksen ja osaamisen luodaksemme yhdessä happymoor movementia.

 

 

HAPPYMOOR FINLAND

HAPPYMOOR FINLAND

JANNIKA JOUTSENNIEMI | KAPTEENI

jannika@happymoor.com
+358 40 7003202
HAPPYMOOR SWEDEN

HAPPYMOOR SWEDEN

VILMA GUSTAFSSON | PERÄMIES

vilma@happymoor.com
+46 73 5064196
MISTÄ KAIKKI SAI ALKUNSA

MISTÄ KAIKKI SAI ALKUNSA

HELSINKIIN YHDISTI PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄMYSTENTARJOAJAT YHTEISTEKEMÄÄN

LÄHETÄ PULLOPOSTIA

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa tai sovitaan suoraan treffit ja katsotaan, lähdetäänkö yhteiselle seilille.

 • Voit halutessasi liittää viestiisi lisätietona materiaalia.
HAPPYMOOR STORY

HAPPYMOOR STORY

STOPOVERGUIDE HOUKUTTELEE VANTAALAISIIN ELÄMYSKOHTEISIIN

HAPPYMOOR STORY

HAPPYMOOR STORY

ISON OMENAN MONITOIMIJAYHTEISÖ OPETTELI KOKEILEMAAN MATALALLA KYNNYKSELLÄ

HAPPYMOOR STORY

HAPPYMOOR STORY

ISLET UUDISTI BRÄNDINSÄ TARINALLISTAMALLA