Helsingin yrityskentässä uskotaan aiempaa rohkeampaan yhteistekemiseen

HAPPYMOOR selvitti kesäkuussa 2020 helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien, kauppakeskusten, hotelliketjujen, museoiden ja elämystoimijoiden edustajien näkemyksiä siitä, miten jälleenrakennetaan kysyntää aikana jolloin ei voida turvallisuussyistä houkutella massayleisöjä.

Selvityksen johtopäätöksinä korostuivat neljä näkökulmaa, joiden yritykset uskovat auttavan menestymään muuttuneessa maailmantilanteessa.

1) Avoin mieli tehdä asioita uudella tavalla.
2) Luovien ratkaisujen hakeminen yhdessä muiden kanssa ja oppiminen muiden kokemuksista.
3) Laadukkaampien sisältöjen tuottaminen ihmisille yhteistekemällä ja resursseja jakamalla.
4) Toimiminen aiempaa avoimemmin markkinointiyhteistyössä, vaikka kilpaillaan samoista kohderyhmistä. Helsingin ja lähialueen asukkaat sekä kotimaan matkailijat tunnistettiin selkeinä kohderyhminä, koska kansainvälisiä matkailijoita ei juuri ole ja tulevaisuus on siltä osin epävarmaa.

Lue koko sähkösanoma!

Lisätiedot
Jannika Joutsenniemi
+358 40 7003202
jannika@happymoor.com