HAVAINNOINTI

Havainnoinnilla kerätyn tiedon avulla asiakkaan tarpeista, käyttäytymisestä, arvoista ja toiveista voidaan kasvattaa asiakasymmärrystä. Sen avulla löydetään palvelun pullonkaulat, palvelun vaiheet ja syyt, jotka edellyttävät kohentamista.

Asiakasymmärrys eli Customer Insight tarkoittaa, että palveluntarjoaja tuntee asiakkaansa ja ymmärtää heidän tarpeitaan. Asiakasymmärryksen avulla opit kehittämään palveluitasi siten, että voit auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa ja ratkaisemaan ongelmansa entistä paremmin.

Liity  HAPPYMOOR Satamaan ja pääset ostamaan tämän ja muita yhtä mahtavia toimintaasi kehittäviä työkaluja. Saavuttuasi Satamaan löydät havainnointityökalumme HAPPYMOOR Matkustamosta.

Liity HAPPYMOOR Satamaan

Saavu HAPPYMOOR Satamaan, jossa kaupungit, yritykset ja yhteisöt jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen yksin ja yhdessä parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita.

Kun ohjaat aluksenne HAPPYMOOR Satamaan nyt, rekisteröit organisaatiosi Jäänmurtajaksi ilman rekisteröitymismaksua. Pääsette HAPPYMOOR Sataman betaversion käyttäjinä testaamaan palvelualustaa ja yhteiskehittämään yrityksistä ja yhteisöstä muodostuvan yhteisön kanssa toimintaa 6 kuukauden ajan ilman kuukausittaista satamamaksua! Mikäli homma ei tunnu omalta, voitte lopettaa Sataman käytön milloin vaan ja tilaus päättyy kuluvan kuukauden tilausjakson päätyttyä.

Mukaan Jäänmurtajiin mahtuu vain 100 yritystä ja yhteisöä, jotka tarjoavat palveluita ja tuotteita kaupunkiensa asukkaille ja vierailijoille viihtyvyyden lisäämiseksi. Varmistathan siis paikkasi nyt!

Verkostoidu alueellisesti ja alakohtaisesti! Uuden sukupolven kokemuskauppiaana kehität liiketoimintaasi jakamalla tekemistä, osaamista, resursseja ja kokemuksia parempien asiakaspolkujen, personoidumpien kokemusten luomiseksi.

Saapumalla HAPPYMOOR Satamaan rakennat virtuaalisen aluksen HAPPYMOOR Satamaan, kutsut seilorisi eli työntekijäsi sen kannelle viestittämään muiden alueesi ja alasi alusten kanssa, oli se kokemusten jakamista, vertaistukea, yhteiskehittämistä tai -tekemistä. Mikäli kaupungillasi on kaupunkisi mahdollistama oma Laituri, kiinnityt yhteiseen tekemiseen myös offline-ympäristössä.

HAPPYMOOR työkalut ovat moniammatillisen, yrittäjistä koostuvan HAPPYMOOR Miehistömme Sataman alusten tarpeista kehittämiä ja tuottamia palveluformaatteja liiketoimintasi kehittämiseksi. Aluskohtaiset työkalut vastaavat yksittäisten alusten liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin, oli sitten kyse brändäys, markkinointiviestintä,  asiakaskokemuksen tarinallistaminen, muutosjohtaminen, työhyvinvointi tai osaamisen kehittäminen. Työkalut voivat olla puhtaasti sähköisessä Satamassa fasilitoitua tekemistä tai tekeminen tai tekemisen tuotokset voivat toteutua myös fyysisessä ympäristöissä IRL.

Jaetuissa työkaluissa jaat resurssit, kustannukset, tekemisen ja tulokset muiden alusten kanssa. Esimerkiksi alueellista vetovoimaa ja viihtyvyyttä lisäävillä seileillä useampi alus yhdessä rakentaa tiettyyn käyttökontekstiin liittyvää markkinointia ja palvelutuotteistuksia saman asiakaspolun varrelle. Toisaalta voitte myös jakaa työhyvinvointipäivän muiden pienten alusten kanssa, jolloin pääsette edistämään työntekijöiden motivaatiota ja jaksamista ilman korkeita minimiosallistujamäärävaatimuksia.

Työkalut löydät HAPPYMOOR Sataman Telakalta, Komentosillalta, Messistä ja Matkustamosta.

Uudista aluksesi! Tarinallista ja brändää, muotoile nykyistä tai uutta palvelutarjontaa, luo uusia kokemusformaatteja yksin tai yhdessä muiden HAPPYMOOR alusten kanssa.

Ota kurssi kohti uusia reittejä! Kehitä liiketoimintasi strategiaa ja kannattavuutta, johda toimintaasi datalla ja koneista toimintojasi digitaaliseksi.

Tarjoa parempia, personoidumpia matkoja! Luo kysyntää yksin ja yhdessä muiden alusten kanssa, rakenna myyntiverkostoasi ja kasvata myyntiäsi, palvele asiakkaitasi niin digitaalisissa kuin fyysisissä kohtaamisissa tarinasi mukaisesti.

Pidä miehistösi messissä! Muutosjohda joukkojasi, kehitä omaa ja miehistösi osaamista, paranna miehistösi hyvinvointia ja sitoutumista.

Ota keula kohti happymoor satamaa

Yhteisö

HAPPYMOOR on alusta, jossa yritykset ja yhteisöt tekevät yhdessä, jakavat ideoita ja kokemuksia, vinkkaavat bisnesmahdollisuuksista. Kiinnität aluksesi Sataman yhteistoimintaan sähköisessä ja fyysisessä ympäristössä.

Yhdestä kanavasta

Älä tuhlaa aikaa ratkaisujen etsimiseen liiketoiminnan eri tarpeisiisi. Karsi melu ja saa pääsy Telakan, Komentosillan, Messin, Matkustamon ja Laitureiden maksullisiin yrityskohtaisiin ja muiden alusten kanssa jaettuihin HAPPYMOOR työkaluihin, joilla luot onnellisempaa liiketoimintaa, työntekijöitä ja omistajia ja asiakkaita.

Jakamalla joukkovoimaa

Jakamalla tekemistä ja resursseja, saat kustannustehokkaasti paremmat työkalut tehostamaan bisnestäsi ja olet halutessasi kysyntää kuin yksin voinut olla. Yhdistämme yritykset ja yhteisöt yhteiskehittämään ja -tekemään kaupunkien laitureille luomaan parempia asiakaspolkuja alueellisesti.

Yrittäjiltä yrityksille

HAPPYMOOR Miehistön jäsenet ovat kaikki yrittäjiä ja tiedämme, että olet onnellinen kokemuskauppias, kun bisneksesi pyörii ja voit keskittyä yrityksellseis parhaiten arvoa tuottaviin asioihin.

Luotsi

Etsimme aktiivisesti sinulle uusia tapoja luoda lisää arvoa asiakkaillesi. Kuuntelemme tarpeitasi ja toiveitasi. Kehitämme uusia kokemusformaatteja, yhteistyösuhteita ja työkaluja kehittämään liiketoimintaasi. Aluksellasi on nimikoitu HAPPYMOOR Miehistön jäsen Luotsina, joka tukee navigointiasi HAPPYMOOR Satamassa.

Liike

Ole osa happymoor movementia, rakentamassa yhteistä tarinaa personodumpia ja monipuolisempia kokemuksia asiakkailleen tarjoavaista kokemuskauppiaista laivastossa, jonka kyytiin asiakkaat haluavat nousta.

Rekisteröi

Anna paikkakuntasi, organisaatiotyyppi ja -koko löytääksesi oikealle saapumisportille.

Onko aluksesi jolla, moottorivene tai jopa risteilijä. Valitse, kuinka monta seiloria aluksesi kannella työskentelee. Seilorimäärä määrittää aluksesi satamamaksun suuruuden 6 kuukauden kokeilujakson jälkeen.

Saavut Jäänmurtajana ilman HAPPYMOOR Sataman rekisteröitymismaksua  ja saat puoli vuotta aikaa olla ankkuroituna HAPPYMOOR Satamaan ilman satamamaksua. Anna kuitenkin maksutiedot 6 kuukauden jälkeen kuukausittain laskutettavaa satamamaksua varten ja hyväksy HAPPYMOOR Sataman käyttöä koskevat ehdot ja tietosuojaperiaatteet.

Lähtöselvitä

Lähtöselvitys luo aluksellesi edellytykset kiinnittyä HAPPYMOOR Sataman toimintaan. Saat sähköpostiisi kutsun täyttämään lähtöselvityslomakkeen, jolla kartoitamme aluksesi merikelpoisuuden eli tunnistamme tarpeesi ja toiveesi.

Sovit tapaamisen HAPPYMOOR Miehistön jäsenen kanssa ½ h pituiseen online-tapaamiseen Google Hangoutissa.

Käyt tapaamisessa läpi ehdotuksemme aluksesi poijuista – työkaluista, joilla kehität liiketoimintaasi nopeasti sekä Satamatoiminnan, johon aluksesi kannattaa kiinnittyä.

Ankkuroi

Rakennat sähköisen aluksesi eli lisäät kuvat, esittelytekstin sekä profiili ja kansikuvan.

Kutsut seilorisi aluksesi kannelle!

Navigoit Satamassa! Tervetuloa!

Oletko kiinnostunut ohjaamaan aluksesi HAPPYMOOR Satamaan? Saavu Satamaan löytämällä väylä oikealle portille alla!

Aloita rekisteröinti

HAPPYMOOR Stories

HAPPYMOORin sähköistetyt prosessit ja innovatiivinen tapa osallistaa koko tiimi brändiuudistuksiin mahdollisti tiimimme osallistumisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Janina Luoto
Toimitusjohtaja
Islet Group Oy

Islet lähti rohkeasti viemään tarinallistamiseen liittyvää dramatisointia, juonellisuutta ja elämyksellisyyttä liiketoimintansa ytimeen ja palvelun tasolle. Se vahvistaa heidän viestiään uraauurtavana esikuvana teknologian maailmassa.

Anne Kalliomäki
Kokemusmuotoilija
HAPPYMOOR Crew

Parasta tähä astisessa yhteistyössä on ollut learning-by-doing, yhteistoimintaan käytetty aika sekä reflektointi tiimin sisällä projektin aikana.

Paavo Lehmonen
Kehityspäällikkö
Stara, Logistiikka

Stara logistiikka haluaa luoda aidosti parempia asiakaskokemuksia. Ihmiset ovat ennakkoluulottomasti astuneet pois mukavuusalueiltaan ja kohdanneet niin itsensä, työkaverinsa kuin asiakkaansakin, valmiina tekemään mitä tarvitaan. Terve ylpeys ammattitaidosta ja halu kehittää sitä edelleen leimaavat tekemistä kaikilla organisaatiotasoilla.

Miia Hirvonen
Muutosvalmentaja
HAPPYMOOR Crew

Aluksia HAPPYMOOR Satamassa

HAPPYMOOR Satama on jakamiseen perustuva, markkinalähtöinen, yrittäjävetoinen, yritysten tarpeista lähtevä, yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä edistävä, asiakkaat kehittämiseen osallistava alusta, ekosysteemi ja yhteisö, jossa yritykset kiinnittyvät kaupunkinsa laiturille yhteiskehittämään paikallisesti yhdessä, tarjotakseen matkustajilleen maailmanluokan matkoja.

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset ovat kaikenkokoisia, palveluita ja tuotteita ihmisille tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat yhdessä lisätä alueellista vetovoimaa, viihtyvyyttä ja kasvattaa liiketoimintaansa.

HAPPYMOOR Miehistö huolehtii HAPPYMOOR Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla Satamaan saapuville aluksille niiden tarvitsemia työkaluja ja fasilitoi Satamassa kuhisevaa yhteistyötä.

HAPPYMOOR Miehistö on yrittäjistä koostuva osaajayhteisö, joka yhteiskehittää ja tuotteistaa käyttäjälähtöisiä palveluformaatteja, tekee omia tuotantoja ja toimeksiantoja sekä markkinoi, myy ja tuottaa palveluita uudella tavalla yhdessä. Miehistön jäsenemme ovat kokeneita brändäyksen, markkinoinnin, palvelumuotoilun, myynnin, palvelutuotannon, asiakaskuuntelun, talouden, johtamisen, hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Toimialakokemusta meillä on mm. matkailun, viihteen, retailin, ICT:n, opetuksen, tutkimuksen ja teollisuuden eri aloilta. Olemme työskennelleet kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa startupeista, pienistä ja keskisuurista stayupeista isoihin yrityksiin, julkiseen ja kolmanteen sektoriin. Olemme palvelleet kuntia niin asiakkaina kuin työntekijöinä. Yhdistämme tämän kokemuksen ja osaamisen luodaksemme yhdessä happymoor movementia.