Maailmaa onnellistamassa

Meidän missiona on onnellistaa maailmaa. Tätä missiota teemme todeksi yhteisölähtöisellä formaatilla yhteistehdä pito- ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja alueita. HAPPYMOOR Satama -alustallamme kaupungit, yritykset ja yhteisöt jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen yksin ja yhdessä parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asukkaita ja vierailijoita. Yhteistekemällä rakennamme kestävästi viihtyisämpiä kaupunkeja ja alueita, mikä lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta ja yritysten ja yhteisöjen elinvoimaa.

Business Finlandin tulevaisuuden skenaarioissa alustatalous voi toteuttaa sekä pelottavia että valoisia maailmankuvia. Me haluamme rakentaa HAPPYMOOR Satamasta alustan, joka alustatalouden tapaan luo arvoa verkostona, mutta jakaa myös yhteistehdystä arvosta syntyvän hyödyn verkostoon liittyneiden toimijoiden tekemiseen reilusti.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Platform Value Now  -hanke tutkii nopeasti nousevia alustan ekosysteemejä, niiden arvonluontidynamiikkaa ja niitä tukevan institutionaalisen ympäristön vaatimuksia. “Silicon Valley saattaa olla teknologisten innovaatioiden Mekka, ja Kiina on hiljattain vakiinnuttanut asemansa johtavana liiketoimintamallin uudistajana. Eurooppa voi oppia näistä, mutta tuoda esiin myös omat vahvuutensa, kuten erityisen keskittymisen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen arvon luomiseen. Tietoisuus alustatalouden monista eduista ja haitoista on korkea Euroopassa ja kasvaa jatkuvasti. Tämä asenne tukee alustatoimintojen tasapainoista ja vastuullista kehittämistä.”, kirjoittaa hankkeessa mukana oleva VTT:n tutkija Heidi Auvinen.

HAPPYMOOR Satamassa jokainen alustan liiketoimintaekosysteemiin liittyvä on osaltaan luomassa ja hyötymässä verkoston jo yhteistekemästä arvosta. Alusta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa ja osaamistaan sekä luoda uutta arvoa omille asiakkaille ja verkostossa toimivien muiden yritysten ja yhteisöjen tarjoamiin palvelukokemuksiin. Samalla se luo kysyntää kokemusformaattien tuotannossa tarvittaville uusille palveluntuottajille eli kokonaan uusille yrityksille. Satama työllistää palveluresursseina luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen yksinyrittäjiä. Asukkaat puolestaan osallistuvat yhteiskehittämään parempia kokemuksia. Yhteistekemisen tuotoksena syntyy parempia palveluita ja tuotteita ihmisille.

Sitra julkisti hiljaittain katsauksen megatrendeihin, ja kehottaa unelmoimaan toivottavia tulevaisuuksia ja rakentamaan yhdessä parempaa huomista. HAPPYMOOR Satama -alustalla ja glokaalilla yhteistekemisen formaatillamme luomme taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti kestävämpää tapaa tuottaa kokemuksia, tehdä bisnestä ja työtä. Nyt haemme pilottikaupunkeja ja muita kumppaneita alustan ja formaatin pilotoimiseksi ja viemiseksi maailman kaupunkeihin. Join the #happymoormovement!

Jannika Joutsenniemi
Bisnes- ja kokemusmuotoilija
Perustaja
HAPPYMOOR
jannika@happymoor.com
+358 40 700 3202

Vilma Gustafsson
Bisnes- ja kokemusmuotoilija
Perustaja
HAPPYMOOR
vilma@happymoor.com
+46 73 506 4196

#jakamistalous #keikkatalous #luovatalous #kiertotalous #kestäväkehitys