Yritykset ja yhteisöt ovat kuin pieniä aluksia isolla valtamerellä. Harvalla on yksin riittävästi resursseja rakentaakseen riittävän vahvaa laivaa, joka kestää myrskyjä, houkuttelee matkustajia maailman luokan ohjelmalla, saa heidät viipymään pitkään matkassa, nousemaan aluksen kyytiin uudestaan ja kertomaan kokemuksistaan muille. Nyt me kutsumme yrityksiä ja yhteisöjä HAPPYMOOR Satamaan yhteistekemään!

MIKSI

HAPPYMOOR syntyi intohimosta liikuttaa ihmisiä, niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Meidän missiona on onnellistaa maailmaa.

MITEN

 • yhteisteemme uuden sukupolven kokemuksia, joita tuotetaan ja kulutetaan kestävästi lähellä ja tilauksesta.
 • yhteisteemme uuden sukupolven bisnestä, jossa alukset eli me yritykset ja yhteisöt sekä kaupunki jaetaan resursseja ja arvoa kestävämmän liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä osaamisen ja resilienssin vahvistamiseksi.
 • yhteisteemme uuden sukupolven duunia eli yhteistekemistä koordinoi luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen yrittävistä
  ammattilaisista koostuva Miehistö-osaajayhteisö.

MITÄ

HAPPYMOOR Satama on yrittäjävetoinen alusta, jossa yritykset ja yhteisöt ja kaupungit jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia paikallisesti luodakseen merkityksellisempiä asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asukkaita ja vieraita yksin ja yhdessä. Yhteistekemisen tuotoksena syntyy kokemusformaatteja, jotka muuttavat kaupungit ja alueet elämyspuistoiksi.

KENELLE

KAUPUNGIT

Miten lisäämme kaupunkimme pitovoimaa, että asukkaat viihtyvät terveenä ja onnellisena, ja kaikenkokoiset yritykset ovat elinvoimaisia? Miten houkuttelemme vierailijoita? Miten edistämme uuden työn ja bisneksen syntymistä?

HYÖDYT 

 • Pysyvä ja systemaattinen yhteistekemisen formaatti, jossa kaupunki, asukkaat ja yritykset ja yhteisöt yhdessä luovat parempia kaupunkikokemuksia.
 • Asukkaiden viihtyvyys lisääntyy.
 • Yritysten ja yhteisöjen elinvoima kasvaa.
 • Vetovoima kasvaa – vierailijoita, uusia yrityksiä ja uusia asukkaita.
 • Kaupungin oma osaaminen kasvaa ja organisaatio ja rooli kehittyvät.

YRITYKSET JA YHTEISÖT

Miten tarjoan asiakkaille arvoa, jota he haluavat kuluttaa, enemmän, uudestaan, useammin ja jakamaan kokemuksensa muiden kanssa, jotta teen onnellisempaa, kestävämpää liiketoimintaa?

HYÖDYT 

 • Luot kysyntää bisneksen hiljaisiin hetkiin, lisäät keskiostosta ja uusintakäyntejä, saat uusia asiakkaita, kasvatat kokonaismyyntiä.
 • Osallistut yhteistekemiseen resurssiviisaalla formaatilla: jaat tekemistä ja resursseja = säästät aikaa ja rahaa ja pienennät tuotekehityksen ja uuden kysynnän luonnin riskiä.
 • Yhteiskehität uusia palveluita ja tuotteita.
 • Saat näkyvyyttä yhteis- ja ristiinmarkkinoinnin kautta.
 • Löydät palveluillesi ja tuotteillesi uusia myyntikanavia.
 • Kehität osaamistasi sekä liiketoimintasi ekologista vastuullisuutta.
 • Verkostoidut ja löydät liiketoimintakumppaneita ja -mahdollisuuksia liiketoimintasi kasvattamiseksi.
 • Hyödynnät moniammattillisen yrittäjistä koostuvan HAPPYMOOR Miehistön yhteiskehittämät työkalut liiketoiminnan kehittämiseksi.

IHMISET

Miten koen merkityksellisiä ja mielekkäitä kokemuksia yksin ja yhdessä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa ja sitä kautta elän onnellisempaa elämää?

HYÖDYT

 

 • Löydät ja koet vastuullisesti tuotettuja, merkityksellisiä  ja personoituja kokemuksia yksin ja yhdessä, esim. perheenä, pariskuntana ja erilaisissa ryhmissä.
 • Osallistut oman kaupunkisi ja asuinalueesi yhteiskehittämiseen  itselle tärkeiden tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.

SATAMAN LOKAATIOT

LAITURIT

Satamaan saapuvat yritykset ja yhteisöt kiinnittyvät oman kaupunkinsa Laiturille verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia. Yritysten sosiaalinen areena, Laituri toimii niin offline- kuin online ympäristöissä.

Laiturin pääpilarina toimii kaupunki, joka mahdollistaa Laiturin toimintaa. Laiturin toimintaa luotsaa Laituriluotsi, joka on paikallinen HAPPYMOOR Miehistön jäsen.

 

TELAKKA

Telakka tarjoaa Sataman aluksille jaettuja ja organisaatikohtaisia työkaluja niiden toiminnan kehittämiseksi. Telakalta lähtevät yritysten ja yhteisöjen yhteiset kokemusformaatti-seilit, joilla luodaan ympärivuotista viihtyvyyttä kaupunkeihin.

 

MATKUSTAJATERMINAALI

Matkustajaterminaali on kaupunkien asukasverkosto. Matkustajaterminaaliin voivat liittyä Laiturikaupunkien asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskehittämään kaupunkiansa yhdessä yritysten, yhteisöjen ja kaupungin kanssa.

 

YHTEISTEKEMINEN

PÄÄPILARIT

Laiturin pääpilarina toimii kaupunki, joka mahdollistaa ja luo edellytyksiä sen toiminnalle: tukee käynnistämistä, ylläpitoa ja osallistuu yhteistekemiseen. Sataman arvoverkoston yhteistekeminen rakentuu resurssiviisaasti kaupungin alustan ja ekosysteemin päälle sen tekemistä, tiloja, dataa ja kanavia hyödyntäen.

Kaupungin organisaatioiden edustajista perustetaan ketterä pääpilariverkosto, joka osallistuu yhteistekemiseen, vie sen tekemistä eteenpäin omassa organisaatiossa ja tuo oman organisaation toiveista ja tarpeista syötteitä koko verkoston tekemiseen. Sen jäsenet voivat olla esim. kulttuuri- ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialoilta, yrityspalveluista, viestinnästä sekä markkinoinnista.
Kaikenkokoiset yritykset ja yhteisöt tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen avun liiketoiminnan elvyttämiseksi ja kääntämiseksi uudelleen kestävään kasvuun, kun tilanne laantuu. Tarvitsemme myös uudenlaisia ratkaisuja, jotka vastaavat uuden maailman tarpeisiin. Nyt tarvitaan julkiselta sektorilta rohkeita liikkeitä ja siksi haastamme kaupungit ja valtion rakentamaan #happymoorfinlandia mahdollistamaan aidossa private-public -partneruudessa yritysten ja yhteisöjen kanssa onnellisempaa tulevaisuutta.

ALUKSET

HAPPYMOOR Satamaan saapuvat alukset ovat palveluillaan ja tuotteillaan kaupungin viihtyisyyttä asukkaille ja vieraille lisääviä B2C-yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kestävästi yhdessä. 

 

Voit olla olla esim.  elämyskohde, kulttuuri- ja ohjelma-, ravintola- ja majoitus-, koti- ja lifestyle-, ympäristönkehittämis-, kuljetus-, kauneus-,  hyvinvointi-, terveys- ja liikuntapalveluntuottaja, museo, teatteri, taiteilija, kivijalkaliike tai kauppakeskus.
Ota keula kohti HAPPYMOOR Satamaa ja liity yhteistekemisen verkostoon. Seilaa Satamaan! 
Satamaan käy tästä!

MATKUSTAJAT

Sataman yhteistekemisen tuotoksena laajennamme yksittäisten toimijoiden tuottamat pistetapahtumat koko kaupungin tai kaupunginosan laajuisiksi, yhdessä tuotetuiksi kokemusformaateiksi. Tarpeemme ja toiveemme ovat erilaisia riippuen siitä, kenen kanssa kokemuksia kulloinkin kulutamme. Yksittäiset kokemusformaatit vastaavat ihmisten tarpeisiin eri käyttökonteksteissä: perheenä, pariskuntana, yksin tai yhdessä ystävien tai kollegoiden kanssa.

 

Kokemusformaatit kutsuvat asukkaita viihtymään ja kuluttamaan oman lähialueensa tarjontaa enemmän, uudestaan ja useammin. Kokemusformaatit yhdistävät paikallisten yritysten ja yhteisöjen markkinoinnin, palvelut ja palveluympäristön yhtenäiseksi, rajattuna aikana tarjotuiksi tarinallisiksi kokonaisuuksiksi. Asiakas valitsee  oman reittinsä varrelle mieleisensä kokemukset yritysten ja yhteisöjen yhteiskehittämästä tarjonnasta

It has been a privilege to see Happymoor from the start. This cooperative company will be one of the new leaders in building post-corona co-creation ecosystems.

Sami Aherva
Yksikönpäällikkö
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Tällaisina aikoina yritykset ja yhteisöt hyötyvät yhteistyöstä, jossa tekemällä yhdessä ja jakamalla resursseja luomme viihtyisämpää ja eläväisempää kaupunkia, jonka tarjonnasta saamme nauttia kun arki taas normalisoituu.

Susanna Silvonen
markkinointijohtaja
Korkeasaaren eläintarha

As the recovery begins, co-creation platforms such as HAPPYMOOR Harbour will benefit businesses and communities, their employees, customers and the local economy in restoring business to their feet and at a healthy level.

Michelle Hoeneveld
General Manager
SEA LIFE Helsinki

PÄÄPILARIKSI

Haluatko lisätä kaupunkisi viihtyvyyttä ja vetovoimaa? Entä mahdollistaa lisää bisnestä ja duunia? Kahta muuta pilottikaupunkia ei ole vielä vahvistettu. Pitchaa meille, miksi sinun kaupunkisi pitäisi olla yksi kolmesta #happymoorfinland -hankkeen pilottikaupungista!

TUKIPILARIKSI

Oletko yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä edistävä valtakunnallinen tai paikallinen yhteisö? Voit olla paikallinen yrittäjäyhdistys, kauppakamari, matkailuyhdistys, tai alueellinen hanke.  Haemme Laitureiden tukipilarikumppaneita, tule nostamaan Suomea nousuun! 

SATAMAN KUMPPANIKSI

Oletko media tai suuri kuluttajabrändi? Haemme valtakunnallisia  sisältökumppaneita kokemusformaattituotantoihin!

Oletko korkeakoulu ja tutkimusorganisaatio, haemme kumppaneita tutkimaan yhteistekemiseen,  alustatalouteen, kestävään kehitykseen yms. liittyviä aiheita.
Tule luomaan happymoor movementia kanssamme!

 

SATAMAN KESTÄVYYSKUMPPANI

HAPPYMOOR HELSINKI

Rakennamme vauhdilla nyt HAPPYMOOR Helsinki Laiturin yritysverkostoa. Katso tunnelmia ensimmäisestä HAPPYMOOR HOUR Helsinki -tapaamisestamme!

 

 

 Seilaa Satamaan!  Satamaan käy tästä!

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOOR Miehistö huolehtii Sataman toiminnasta ja viihtyvyydestä tarjoamalla Satamaan saapuville aluksille eli yrityksille ja yhteisöille niiden tarvitsemia työkaluja, johtaa yhteistekemisen seilejä sekä fasilitoi Satamassa kuhisevaa yhteistyötä.

 

HAPPYMOOR Miehistö on kasvava, yksinyrittäjistä koostuva osaajayhteisö, jonka jäsenet toimivat Sataman palveluresursseina. Miehistön jäsenet ovat elämysliiketoiminnan, luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia, jotka työskentelevät paikkariippumattomasti Satamaan saapuneiden alusten liiketoiminnan kehittämiseksi.#happymoorfinland -hankkeessa työskentelee toistakymmentä HAPPYMOOR Miehistön jäsentä.
Kiinnostaako sinua liittyä HAPPYMOOR Miehistöön?

HELSINKIIN

Kipinä HAPPYMOORiin syttyi jo vuonna 2005, kun HAPPYMOORin perustajat Vilma Gustafsson ja Jannika Joutsenniemi silloisissa tehtävissään SEA LIFEn ja Korkeasaaren markkinointipäälliköinä perustivat yhdessä Linnanmäen kanssa HelsinkiIn –verkoston. Verkostoon liittyi 35 pääkaupunkiseudun elämystoimijaa suunnittelemaan markkinoinnin tekemistä ja jakamaan tekemistä houkutellakseen matkailijoita pääkaupunkiseudulle.

Kaikki olivat innostuneita uudenlaisesta yritysvetoisesta verkostosta. Yhteistyön aikana kävi nopeasti selväksi, että kaikki olivat mielellään mukana, mutta yhteisen tekemisen täysipainoiseen koordinointiin ja kehittämiseen liittyvää aikaa ei kukaan pysty tekemään oman liiketoiminnan kehittämisen rinnalla. Kolmen vuoden jälkeen verkosto siirtyi Helsingin kaupungin matkailun alle ja alkuperäisessä tarkoituksessa vähitellen lakkasi.Verkostolla tulisi olla verkostojohtajana yritys, joka pystyy edistämään yhteistekemistä yhteisölähtöisesti taloudellisesti kestävällä liiketoimintamallilla, joka syntyy private-public -yhteistyössä. Tähän tarpeeseen syntyi HAPPYMOOR.

 40

 

Ota yhteyttä HAPPYMOOR Crewhun!

HAPPYMOOR 

 

Jannika Joutsenniemi
+358 40 700 3202
jannika.joutsenniemi@happymoor.com