BPS CONSULTINGIN MATKA ISLETIKSI

HAPPYMOOR Miehistö lähti yhdessä Isletin tiimin kanssa toteuttamaan Isletin brändiuudistuksen hyödyntäen tarinalähtöistä palvelumuotoilua eli tarinallistamista.

HAPPYMOOR Kauppias

Islet entinen BPS Consulting

Ajankohta

06-09/2018

Projekti

Isletin brändiuudistus

MITÄ TEHTIIN

Isletiksi nimensä vaihtanut BPS Consulting teki kolme vuotta sitten ICT-alalla harvinaisen sukupolvenvaihdoksen, joka on ollut liiketoiminnallinen menestys. Kun tehokaksoset Janina ja Tommi Luoto ottivat yrityksen ohjakset käsiinsä, he halusivat seuraavaksi tuoda yrityksen brändin ajantasalle henkimään sen uutta raikkautta, kasvua ja edelläkävijyyttä. Tähän uudistustyöhön Islet valitsi kumppanikseen HAPPYMOORin.

HAPPYMOOR Miehistö lähti yhdessä Isletin tiimin kanssa toteuttamaan Isletin brändiuudistuksen hyödyntäen tarinalähtöistä palvelumuotoilua eli tarinallistamista.

Tarinallistamalla syntyi  Isletin ydintarina, joka ohjaa toiminnan kehittämistä, asiakaskokemuksen suunnittelua ja antaa tarinallisen muodon ja punaisen langan niin Isletin palveluprosesseille, fyysiselle ja digitaaliselle palveluympäristölle kuin markkinointiviestinnällekin.

Isletin tarinan hahmoiksi muodostuivat raikas saari ja sillä toimivat kokemuksen karaisemat saaristolaiset, Isletterit, jotka yhteisönä koostuvat paitsi Isletin työntekijöistä myös asiakkaista ja partnereista. Toiminnanohjausjärjestelmien ja kasvavien teknologioiden parissa työskentelevän Isletin palvelut taas näkyvät tarinassa ympäröivän meren pinnan alla olevana rikkaana luonnon ekosysteeminä.

Saaristolaisuuden ympärille rakennettiin uusi ilme, pääviestit ja uudet verkkosivut. Ydintarina ja tarinateemat näkyivät kaikessa, niin uuden brändin lanseerauksessa kuin toimitiloissa, pukeutumisessa, viestintästrategiassa ja sosiaalisen median kanavissa.

 

# DISCOVER-vaiheessa tehtiin perusteellinen nykytilakartoitus, jossa tutkittiin miten BPS Consulting toimii.

# DREAM AND DESIGN -vaiheessa kehitettiin Isletin brändiuudistuksen perustukset perustuen Isletin-tiimin toiveisiin ja odotuksiin. Itse kehitystyö tapahtui useissa yhteisissä workshopeissa ja verkossa tapahtuvan työskentelyn kautta. Työssä määritettiin yrityksen miksi, mitä, miten; kohderyhmät, pääviestit, tarinalliset kiteytykset ja teemat, hahmot, aistit sekä ilme sekä kuvailtiin, miten tarinallistettu brändi näkyy palvelukokemuksessa, markkinoinnissa, palveluympäristöissä. Lisäksi rakensimme markkinointistrategian sekä markkinoinnin toimintasuunnitelman.

# DO AND DELIVER -vaiheessa veimme tarinallistamisen käytäntöön. Tämä sisälsi mm. uudet verkkosivut, esityspohjat, käyntikortit, roll-upit, markkinointivideot, tarraukset, giveawayt sekä Isletters -vaatetus. Myös Isletin oma toimisto koki täydellisen muodonmuutoksen saareksi. Projekti huipentui vahvasti tarinallistettuun Isletin 20 vuotis gaalaan, jossa uusittu brändi lanseerattiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

 

Me olemme olemassa sinua varten. Raikas meri-ilma on karaissut meidät, ja mukanamme tuomme sinulle sylillisen arktista voimaa. Islet on vakaa saari keskellä merta, ja sen tumma ja sileä rantakallio on hioutunut tasaiseksi kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana. Yritysten toiminnan prosessit ja niitä ohjaavat teknologiset järjestelmät ovat kuin meren pinnan alla elävä rikas ja monimuotoinen ekosysteemi. Me autamme sinua hallitsemaan syvyyksissä tapahtuvaa liikettä.

Ote Isletin ydintarinasta

“Islet lähti rohkeasti viemään tarinallistamiseen liittyvää dramatisointia, juonellisuutta ja elämyksellisyyttä liiketoimintansa ytimeen ja palvelun tasolle, mikä on B2B-puolella Suomessa vielä uutta. Se vahvistaa heidän viestiään uraauurtavana esikuvana teknologian maailmassa.

Anne Kalliomäki
Head of Storification
HAPPYMOOR

KESKEISET OPIT

  • tarinallistaminen vaatii sitä hyödyntävältä yritykseltä kokonaisvaltaista heittäytymistä.
  • tarinallistamisen avulla on helppo innostaa koko henkilökunta mukaan uudistusprojektiin.
  • online-ympäristö mahdollistaa tekemisen paikasta ja ajasta riippumatta, koko henkilöstö mukaan.

ASIAKKAAN ÄÄNI

 HAPPYMOOR:n sähköistetyt prosessit ja innovatiivinen tapa osallistaa koko tiimi prosessin läpivientiin mahdollisti tiimimme osallistumisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Janina Luoto
Toimitusjohtaja
Islet Group Oy

Olen Isletin toimitusjohtaja ja yksi pääomistajista. Perheyrityksemme kaksikymmenvuotis juhlavuonna koimme, että se miten näymme eri kanavissa ja miltä näytämme ulospäin ei enää vastannut sitä miten toimimme ja minkälaisiksi olemme näiden kahdenkymmenenvuoden aikana kehittyneet. Näin ollen päätimme aloittaa kokonaisvaltaisen uudistumisen, joka käsitti nimen, brändin, strategiset pääviestit ja olemassaolomme perustan.

Valitsimme kilpailutuksen perusteella HAPPYMOOR:n kumppaniksemme tämän suuren muutoksen läpiviemisessä yhdessä kanssamme, sillä heillä oli tarjota hyvin kokeneita eri alojen ammattilaisia graaffikoista viestintään, brändin rakentamisesta sen lanseeraukseen ja yrityksen ydinajatusten kirkastamisesta tarinallistamiseen ja visuaalisten elementtien laadukkaaseen toteutukseen. Toinen valinnan peruste oli kokonaisvaltainen lähestyminen uudistukseemme. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä olmme lähestyneet uudistusta merkittävästi suppeammalta kannalta, mutta HAPPYMOOR tarjouksessaan avasi tarkemmin mitä kokonaisvaltainen uudistuminen on ja mitä siinä pitää ottaa huomioon.

Projekti oli haasteellinen aikataulullisesti, sillä sille oli aikaa hyvin vähän ja suurin osa ajasta ajoittui kesälomakauteen. Samanaikaisesti, osallistaminen on tämän tyyppisissä projekteissa ensiarvoisen tärkeää. HAPPYMOOR:n sähköistetyt prosessit ja innovatiivinen tapa osallistaa koko tiimi prosessin läpivientiin mahdollisti tiimimme osallistumisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ollen vaikka lomakausi oli porrastetusti päällä koko ajan ja puolet tiimistämme istuu Unkarissa, olivat kaikki mukana prosessissa.

Yhteisen projektimme aikana, vaihdoimme nimemme BPS Consulting Finlandista Isletiksi, rakensimme tarinallistamisella vahvan, toimintaamme kuvaavan, arvopohjaisen ydintarinan, joka toimii kaikessa toiminnassamme ja viestinnässämme punaisena lankana. Kiteytimme pääviestimme eri kohderyhmille, loimme hyvin paljon uutta sisältöä tekstin, videoiden ja kuvien muodossa, julkaisimme uudet nettisivumme ja teimme uuden brändin lanseerauksen 20-vuotis Galassamme. Gala oli huipentuma missä HAPPYMOOR hienosti nivoi yhteen ydintarinamme kokemukselliseksi ja ikimuistoiseksi illaksi, jonka aikana jokainen yksityiskohta oli totetutettu laadukkaasti. Yhteistyö oli tiivistä ja olimme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja erityisen ylpeitä yhdessä synnyttämästämme brändistä ja sen fiiliksestä.

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOOR Miehistön luovaa tiimiä johti luotsina bisnes- ja kokemusmuotoilija Jannika Joutsenniemi. Miehistössä mukana olivat HAPPYMOORin Head of Storficiation, kokemusmuotoilija Anne Kalliomäki sekä kokemusmuotoilijat Pia Pihlaja, Vilma Gustafsson, Milla Kissaniitty, Markku Luola, Jussi Paakkinen, Mira Vorne, Robin Flykt, Heli Hirvelä, John Tackman sekä muutosvalmentaja Miia Hirvonen.

Lisätiedot
Luotsi Jannika Joutsenniemi
040 7003202
jannika@happymoor.com

HAPPYMOOR VUOROVESI

Isletin toimitusjohtaja Janina Luoto ja HAPPYMOORin kapteeni Jannika Joutsenniemi
keskustelevat tarinallistamisen voimasta Isletin brändiuudistuksessa.

Islet Group Oy tarjoaa suurille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisille toimijoille teknologiapalveluita ja -ratkaisuja. Vuonna 1998 perustetun Isletin liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Isletissä työskentelee vakituisesti 20 henkilöä sekä sen projekteissa lisäksi noin 30 yhteistyökonsulttia. Isletin toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Unkarissa. Isletin asiakkaita ovat muun muassa TransmeriABBLumene ja Servica
HAPPYMOOR rakentaa Satamaa, jossa yritykset ja kaupungit jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreitteijä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita ja asukkaita.Isletin brändiuudistus on osa  HAPPYMOOR Matkustamon toimintaa.