Uuden ajan työelämän laivasto: HAPPYMOOR-yrittäjäverkosto rakentaa jakamiseen perustuvaa onnellista liiketoimintaa

TIEDOTE 06092018

Työelämä ei ole entisensä, eivätkä vanhat tuotantomallit enää toimi. Happymoor on B2B-yrittäjistä koostuva osaajayhteisö, joka yhdistää palveluissaan kokemuksen innovaatioista, palvelu- ja kokemusmuotoilusta, markkinointiviestinnästä, myynnistä, palvelutuotannosta, henkilöstöjohtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Happymoorin yrittäjien yhteisesti kehittämiä tuotteita ja palveluja tarjotaan kaupungeille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä muun muassa erilaisten elämyspalvelujen tuottajille.

Työelämän murroksessa syntynyt uuden ajan työ on monimuotoista ja verkostoitunutta, kokeilukulttuurista ammentavaa ja perinteisiä rajoja ylittävää. Happymoor-yrittäjäyhteisö rakentui halusta muuttaa työelämää ja tarjota uusia ketteriä palveluja, joissa yhdistyy laaja liiketoiminnallinen osaaminen.  Happymoorissa asiantuntijayrittäjät tulevat osaksi luovaa ja kehittyvää yhteisöä, jossa työntekemisen lisäksi on mahdollisuus jatkuvaan yhdessä oppimiseen.

–    Uuden ajan työ murtaa työelämän vanhoja käytäntöjä. Me uskomme, että yhteisöllisyys, kokeilukulttuuri ja erilaisten liike-elämän taitojen monipuolinen osaaminen on sellainen yhdistelmä, joka saa suomalaiset yritykset astumaan laivaamme, Happymoorin perustaja, startup-yrittäjä Jannika Joutsenniemi sanoo.

Digitalisaatiotakin merkittävämpi muutos työelämässä on ihmisten tarve joustavuuteen, omien ammatillisten unelmien toteuttamiseen sekä oman osaamisen hyödyntämiseen raja-aidoista välittämättä. Joutsenniemi uskoo, että työelämässä tarvitaankin enemmän yrittäjämäistä asennetta ja joustavia tapoja tehdä työtä. Vastuun lisäksi uuden ajan työ antaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemuksia ja tekee työstä hauskaa.

–    Happymoorin toiminnan keskeisenä ajatuksena on, että jakamalla resursseja, osaamista, tekemistä ja kokemuksia osana samaa miehistöä autamme asiakkaitamme luomaan parempia asiakaspolkuja, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita – siis parempaa liiketoimintaa kaikille, Joutsenniemi kertoo.

Lisätietoja:

Jannika Joutsenniemi, Co-founder, HAPPYMOOR kapteeni
jannika@happymoor.com, +358 40 700 3202
Kuva: http://bit.ly/Jannika_Joutsenniemi_Happymoor