HelsinkiIn yhdisti pääkaupunkiseudun elämystoimialan kilpailijat

KIPINÄ HAPPYMOORIIN SYTTYI JO 2005

Ainutlaatuinen pääkaupunkiseudun elämystoimijoiden itse perustama HelsinkiIN -verkosto luotiin, jotta voitaisiin tehdä yhteistä markkinointia ja tuotteita parempien asiakasreittien synnyttämiseksi Helsingissä. Se oli todellinen aikansa edelläkävijä yhdistäessään kilpailijat suunnittelemaan markkinoinnin tekemistä ja jakamaan tekemistä houkutellakseen matkailijoita pääkaupunkiseudulle.

Projekti

HelsinkiIn -yhteistyöhanke

Ajankohta

2005-2007

MITEN KAIKKI ALKOI

HelsinkiIN sai alkunsa, kun pääkaupunkiseudun isoimpien elämyskohteiden markkinointipäälliköt Linnanmäen Sari Viljanen, SEA LIFEn Vilma Gustafsson ja Korkeasaaren eläintarhan Jannika Joutsenniemi päättivät, että oli aika tehdä yhteistyötä luokkaretkien suhteen, jotta  luokkaretkeläiset saataisiin suuntaamaan pääkaupunkiseudulle ja viihtymään siellä pidempään ja paremmin. Vertailukohde haettiin Göteborgista Lisebergin ja Universeumin, hotellien ja SL:n ym. yhteistyöstä, jossa yhteismarkkinoinnin lisäksi oli kehitetty uusia palveluita, joita myytiin yhteisen digitaalisen palvelun kautta helpottaen näin ihmisten elämää. Lisäksi bussi kiersi kohteiden välillä.

 

MITÄ TEHTIIN

Kutsuimme koolle kaikki pääkaupunkiseudun elämystoimijat ja majoitusliikkeet. Ajatus yhteistekemistä innosti 35 toimijaa lähtemään heti mukaan uuteen verkostoomme. Kaikkia innosti yritysvetoinen ja -lähtöinen yhteistekeminen. Tavoitteena oli paitsi tehdä erilaisiin kohderyhmiin yhteismarkkinointia, tuotteistaa elämyksiä saman asiakaspolun varrelle, myydä kokemukset yhdestä kanavasta ja tukea vierailua yhteisellä infralla vieraiden liikkumisen helpottamiseksi. Ryhdyttiin suunnittelemaan yhteisiä festivaaleja, hop on hop off -bussia, esitteitä, yhteislippuja yms. Kokouksia pidettiin eri toimijoiden kohteissa ja tunnelma oli positiivinen ja innostunut.

Kolmen vuoden aikana toteutettiin yhteisiä luokkaretkikampanjoita ja perhekampanja. Toiminnan vetäminen oli muutaman aktiivisen vastuulla. Yhteistyön aikana kävi nopeasti selväksi, että kaikki olivat mielellään mukana, mutta yhteiseen tekemisen koordinointiin ja kehittämiseen liittyvää aikaa ei oman kohteen eteentehtävän työn lisäksi löydy. Palvelukehittämiseen, markkinointiin, myyntiin, tuotantoon liittyvä yhteistekemisen vetäminen ja fasilitointi vaatii siihen päätoimisesti sitoutunutta yritystä, jolle yhteisen bisneksen rakentaminen on bisnestä. Tällaista toimijaa emme silloin verkostona löytäneet ja kolmen vuoden jälkeen verkosto siirtyi Helsingin kaupungin matkailun alle ja alkuperäisessä tarkoituksessa vähitellen lakkasi.

Aidosti asiakkaan kokemusta palvelevien asiakasreittien tuottaminen, olivat asiakkaat sitten perheitä, sinkkuja, pariskuntia tai kaveriporukoita, vaatii yhteistyötä alueellisesti yli toimialojen. Asiakkaiden ajasta kilpaillaan ja kilpailu tulee usein kotona kulutettavista digitaalisten sisällöistä. Siksi fyysisessä ympäristössä tuotettujen kokemusten sisällöt ovat erityisen tärkeitä. Tärkeää on saada ihmiset liikkeelle useammin ja tarjota syitä tulla eri käyttökonteksteissa uudestaan.

Kokemusmuotoilija, perustaja Vilma Gustafsson, HAPPYMOOR

Uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen oman liiketoiminnan pyörittämisen rinnalla sekä niiden markkinointi vaatii paljon resursseja ilman tietoa uutuuksien menestymisestä. Siksi saman alueen toimijoiden kannattaakin yhteiskehittää ja luoda kysyntää uusille palveluille yhdessä, jolloin kustannuksia voidaan jakaa, ROI-aika todennäköisesti lyhenee ja onnistumisen todennäköisyys kasvaa.

Kapteeni, bisnes- ja kokemusmuotoilija, perustaja Jannika Joutsenniemi, HAPPYMOOR

KESKEISET OPIT

  • Saman alueen toimijoiden, myös kilpailijoiden kannattaa tehdä yhteistyötä, kun tavoite on yhteinen.
  • Paikallista yhteisöä ja yhteistekemistä vetämään ja fasilitoimaan tarvitaan kaupallisen intressin omaava, osatuottajana toimiva yritys, jolloin varmistetaan, että yhteistekeminen tuottaa haluttua tulosta.
  • Kaupungin rooli on mahdollistaa, ei vetää. Kaupunki kutsuu osaltaan yritykset ja yhteisöt mukaan omien kanaviensa kautta. Se tarjoaa verkoston käynnistämistä ja vakiintunutta toimintaa tukevia taloudellisia resursseja ja vaikkapa yhteiskehittämisen  tiloja ja tarjoiluja. Kaupunki ottaa myös yhteistekemisen tuotoksena syntyvät palvelut ja tuotteet omaan markkinointiinsa kaupungin asukkaille ja vierailijoille.
  • Heti alkuun tulee sopia yhteistyön tavoitteet ja selvittää toimijoiden tarpeet ja toiveet. Näiden pohjalta voidaan lähteä laatimaan yhteistekemisen suunnitelmaa ja varmistetaan yritysten kiinnostus olla mukana; toiminta on yrityslähtöistä sekä pureutuu siihen, ettei vain markkinoida vaan tekeminen aidosti kasvattaa myyntiä ja tuo myös uusia tulonlähteitä.
  • Yritykset kaipaavat quick-pay-back -mallilla toimivaa verkostotoimintaa, jossa joku muu yrityslähtöisesti vetää ja fasilitoi tekemistä.
  • Yhteistekemisen yrityksiltä ja yhteisöltä vaatima ajankäyttö tulee olla resurssiviisasta, jolloin mukaan saadaan laajasti erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita.

HAPPYMOOR MIEHISTÖ

HAPPYMOORIN perustajat Vilma Gustafsson ja Jannika Joutsenniemi olivat jo 2005 mukana luomassa aivan uutta yhteistyöhön perustuvaa markkinointia.

Lisätiedot
Jannika Joutsenniemi
040 7003202
jannika@happymoor.com

HelsinkiIN yhteisössä olivat mukana mm. Linnanmäki, SEA LIFE, Korkeasaaren eläintarha, Suomenlinna, Serena, Heureka, Tapanilan Urheilukeskus, Ateneum, Kansallismuseo, Emma, Tropicario, Helsinki Expert, Sokos Hotels, Radisson SAS, VR sekä Helsingin kaupungin matkailu. HAPPYMOORin perustajat Vilma Gustafsson ja Jannika Joutsenniemi olivat mukana yhteistyössä Sea Lifen ja Korkeasaaren edustajina.
HAPPYMOOR rakentaa Satamaa, jossa yritykset ja kaupungit jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasreitteijä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asiakkaita ja asukkaita. HAPPYMOORin perustajilla Jannika Joutsenniemellä ja Vilma Gustafssonilla on pitkä kokemus elämys- ja viihdealalta, ml. elämyskohteet, matkailu, hotelli- ja ravintolatoiminta, elokuva, tv, musiikki sekä tapahtumat.