HAPPYMOOR Lokikirja: Yhteistyön helpottaminen työyhteisössä

Yhteistyötä työyhteisössä hankaloittavat erilaiset tapamme toimia ja viestiä. Kyse on erilaisista toimintatyyleistämme. Niiden ymmärtäminen ja tietäminen auttaa kehittämään tiimityötä ja hyödyntämään ihmisten luontaisia vahvuuksia.

Ruotsalaisen kirjailijan ja tutkijan Thomas Eriksonin kirja “idiootit ympärilläni – kuinka ymmärtää muita ja itseään” on saavuttanut viimeisen vuoden aikana suosiota Suomessakin. Varmaankin koska tunnistamme kaikki mistä siinä on kyse. Työyhteisöissä ja tiimeissä esiintyy konflikteja, joista monien takana ovat erilaiset tapamme toimia ja viestiä. Väärinkäsityksiä syntyy ja mieliä pahoittuu. Mistä on kyse ja mitä sille voi tehdä?

Tapaa, jolla reagoimme ulkoisiin ärsykkeisiin, kutsutaan toimintatyyliksi. Se on eri asia kuin persoonallisuus, eikä se liity myöskään osaamisiin tai pätevyyteen. Meillä jokaisella on omanlainen toimintatyylimme ja erilaiset tyylit saattavat törmäillä toisiinsa. Jotkut meistä ovat nopeatahtisia ja kärsimättömiä ja haluavat muuttaa usein asioita. Tämä rasittaa rauhallisempia meistä, joiden mielestä muutos itsessään ei ole tavoittelemisen arvoinen, vaan sille pitää löytyä selvät perusteet ja se pitää suunnitella tarkasti ja turhia hötkyilemättä. Yhdelle tärkeintä on varmistaa, että kaikki yksityiskohdatkin tulevat varmasti huomioiduksi suunnittelutyössä, toinen murehtii sitä, että jotkut ihmiset saattavat kokea muutoksen vaikeaksi. Toiset meistä kaipaavat ympärilleen ihmisiä ja tykkäävät tehdä asioita yhdessä työparin tai ryhmän kanssa, jotkut taas haluavat vetäytyä omaan rauhaansa pohtimaan asioita rauhassa ja ärsyyntyvät, jos heitä häiritsee. Nämä eroavaisuudet voivat aiheuttaa monenlaisia haasteita yhteisölle, varsinkin jos niitä ei tunnisteta, ymmärretä eikä kunnioiteta. Pahimmissa tapauksissa syntyy ristiriitoja, jotka äityvät henkilökohtaisiksi ja ryhtyvät myrkyttämään koko työyhteisöä.  

Hyvä uutinen on, että asialle voi tehdä jotain. Toimintatyyleihin liittyviä analyyseja on markkinoilla tarjolla useitakin. Yhteistä niille kaikille on, että niiden pohjana ovat tietyt toimintatyylien arkkityypit, joiden jonkinlaisia yhdistelmiä me kaikki olemme. Kun kaikille ryhmässä annetaan yhteinen perehdytys tyyleihin ja niiden tyypillisiin piirteisiin, ihmiset alkavat tunnistaa sekä omia että muiden ryhmän jäsenten luontaisia toimintatyylejä. Aiemmin vaivanneille piirteille löytyy tavallaan selitys ja ryhmälle yhteinen viitekehys, jonka avulla käsitellä yhteistyöhön liittyviä haasteellisia tilanteita. On vähemmän tulenarkaa sanoa, että nyt punaisilla taitaa loppua kärsivällisyys odotella tai että minulta kun puuttuu tuota C tyyliä niin voisiko joku sitä omaava tehdä tarkkuutta vaativan osuuden ja minä keskityn mieluummin miettimään, miten ihmiset saadaan mukaan tähän muutokseen/projektiin/joulujuhlaan. Tieto ei tässä lisää tuskaa vaan helpottaa yhteistyötä.     

Miia Hirvonen

Miia  on HAPPYMOOR Miehistön muutosvalmentaja. Miialle on tärkeintä tuottaa asiakkailleen palveluita, joilla on aitoa vaikuttavuutta.

HAPPYMOOR Miehistö on B2B-palveluiden yrittäjistä koostuva osaajayhteisö, joka yhteiskehittää ja tuotteistaa käyttäjälähtöisiä palveluformaatteja, tekee toimeksiantoja ja omia tuotantoja sekä markkinoi, myy ja tuottaa niitä uudella tavalla yhdessä. Intohimonamme on liikuttaa ihmisiä niin tunteen tasolla kuin palaavina asiakkaina. Happymoor yhdistää yritykset ja yhteisöt jakamaan tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen parempia asiakasmatkoja, personoidumpia kokemuksia, parempia asiakaspolkuja ja onnellisempia asiakkaita yhdessä. Happymoorin asiakkaita ovat esimerkiksi Espoon kaupunkiHelsingin kaupungin liikelaitos STARA ja teknologiayritys Islet Group Oy.